Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er vertoont zich hier zeker eene trapswijze ontwikkeling in ile physiologische verrigting door de drie groepen van contractiele vezels heen, die wij anatomisch hebben gescheiden, nogtans niet op die wijze, dat de eene groep in eene zamenhangende reeks de andere opvolgt, maar zoo dat de eene groep in de andere invat. Duiden wij in deze tabel de overlangsche rijen met I—IV aan, dan vinden wij onder I en II contractiele weefsels, die zich op prikkeling langzaam zamentrekken, eene poos in zamengetrokken toestand blijven, terwijl vervolgens de zamentrekking langzamerhand ophoudt; onder III, daargelaten de iris, spieren met eene peristaltische zamentrekking, die bij het darmkanaal langzaam op den prikkel volgt, bij het hart snel, onder IV spieren met eene spoedige en spoedig ophoudende zamentrekking. De snelheid deicontractie is dien ten gevolge het eenige onderscheidingsteeken, dat uitsluitend aan de gestreepte spieren, ten opzigle van de overige, toekomt, en met het maaksel der vezels in betrekking zou kunnen staan. Overigens is deze tabel slechts geldig voor den mensch en de naast aanverwante diersoorten. In andere klassen komen variëteiten in de verspreiding van de verschillende soorten van spieren voor; of zich daarmede soortgelijke veranderingen in de functie verbinden, is niet bekend (1).

(1) Omtrent de verspreiding en functie der tieide soorten van spiervezelen hebben wij door E. Webeii (K. IVagmer's Hundwörterb. Bd. Ili, Ablli. II, S. 28) belangrijke mededeelingen ontvangen, die aantoonen, dat de betrekking tusschen vorm en verrigling inniger is, dan men tot nog toe geloofd beeft. De gestreepte bundels zijn zonder uitzondering die, "welke zich snel zamentrekken, de gladde langzaam en aanhoudend contracticl. Hetzelfde orgaan kan in verschillende dierklassen, naarmate het gladde of varikeuze spieren bezit, animale of organische contractiliteit vertoonen. Zoo volgt aan het darmkanaal van Cyjterinus tiiicta, dat volgens de ontdekking van Keiciiekt bij uitzondering gestreepte spierbundels bezit, de zamentrekking onmiddellijk op den aangebragten prikkel; de slokdarm, bij de knaagdieren geheel met gestreepte, bij de vogels met gladde spiervezelen voorzien, vertoont ginds animale, hier organische beweging; de slokdarm van honden cn katten, in welks spiervlies gestreepte en gladde vezels vermengd zijn, zoodat in eene diepere laag naar beneden de gladde gevonden worden, trekt zich van bo ven op de wijze der animale, van onderen te gelijk op die der animale en organische beweging zamen, dat wil zeggen, de contractie volgt snel op den aangebragten prikkel, maar er blijft daarna eene insnoering achter. Met een soort-

Sluiten