Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelatineuze zelfstandigheid.

a ura cerebri, roodbruin in de voorste hoeken der hersenholten, nog lichter in de thalami nervorum oplicorum, zwak in de graauwe laag van de opgerolde spiraalplaat van den ammonshoorn (Puiikinje).

Rolando (1) onderscheidt, onder den naam vangelatineuze zelfstandigheid, eene laag, welke de achterste hoorns van de graauwe kern des ruggemergs overtrekt. Volgens Remak vormt eene dunne plaat dezer zelfstandigheid eene commissuur tusschen de achterste witte en de graauwe commissuur van het ruggemerg (2). Bij inikroskopische beschouwing vond hij daarin ronde en ovale, eenigzins afgeplatte ligchaampjes, soms van eene geelroodachtige kleur. met eene kern aan de oppervlakte, en dunne prirnitiefbuizen. Ik heb deze ligchaampjes op de aangegeven plaats ook gezien, maar houd ze voor niets anders dan celkernen der arachnoïdea of pia mater, welke, zoo als bekend is, tusschen de commissuurachtige bundels der witte zelfstandigheid in het begin der achterste spleet indringt. De platte celkernen liggen tamelijk regelmatig in een bleek, ligt korrelig vliesje. Vezels, waarmede zij hier zouden zamenhangen (5), heb ik niet gevonden.

Uit dezelfde substantia (jelalinosa bestaan, volgens Remak , de lubercula cinerea Rolando aan de beide zijden der punt van den calamus scriptorius, verder het buitenste, het digtst bij de oppervlakte gelegen gedeelte des gewelfs, dat het korte Rosenthalsche kanaal in de achterste punt van den calamus scriptorius bedekt, mitsgaders ook de in den einddraad van het ruggemerg ^bevatte massa. In de punten van het centraal gedeelte des laatsten vond Remaic een net van fijne vezels, en in de zijdelingsche takken vezels, aan zijne organische gelijk, beide met vele korreltjes bedekt. Ongetwijfeld gelijkt het grootste gedeelte der zelfstandigheid van den einddraad op de boven beschrevene gelatineuze vezels, en ook het vezelnet is door uiteentrekking der gelatineuze vezelbundels ontstaan. Daartusschen bevindt zich echter ook veel volkomen bindweefsel. Eindelijk rekent Remak (4) tot de uit gelatineuze zelfstandigheid gevormde deelen eene laag van niel meer

(1) Saggio sopra la vera struttura del certello, Eil, 2. p. 285.

(2) Observ. p. 12.

(3) Remak , t. a. p. p. 17.

(4) t. a. p. p. 23.

Sluiten