Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormsel. Wanneer zich binnen inde fijnkorrelige massa van eenen gangliënkogel nieuwe celkernen vormen, hetgeen volgens de verzekering van Yalentin niet zelden waargenomen wordt, dan is dit natuurlijk niet als een voorbeeld van endogene voortbrenging van cellen beschouwen. Hoe het geval te verklaren zij, waarin een gangliënkogel binnen in eene geslotene cel ligt (1), moet ik onbeantwoord laten.

De vormen, die men in de bastzelfstandigheid van de volwassene hersenen na elkander aantreft, wanneer men het onderzoek van de oppervlakte der heinispbaeren af naar de mergzelfstandigheid voortzet, bezitten zulk eene volkomene overeenkomst met de vormen, welke de gangliënkogel gedurende zijne verschillende ontwikkelingstijdperken doorloopt, dat ik niet kan alaten, het vermoeden uitte spreken, dal er nog na de geboorte eene tijdelijke of bestendige regeneratie der gangliënkogels plaats grijpt, in dier voege, dat zij op de oppervlakte bestendig nieuw gevormd worden en dat de oudere door de jongere allengs naar binnen worden gedrongen. Hoe de binnenste en oudste kogels te niet gaan, weet ik voorzeker niet op te geven; zij kunnen niet afgestoten, maar moeten opgelost worden. In dit opzigt is het gewigtig, dat azijnzuur de rijpe gangliënkogels uit de ganglia met cel en kern zoo veel sneller Ternietigt, dan de naakte cellen en hare kernen in de buitenste laag van den bast der hersenen.

Bij toenemenden ouderdom worden de hersenen vaster en armer aan water. Denis (2) verkreeg uit de hersenen van eenen pasgeborenen 89 procent water, van een driejarig kind 86, vaneen 20-jarig mensch 78, van een 78-jarigen 76 procent.

De zenuwzelfstandigheid is in staat zich te regenereren. Doorgesnedene zenuwen genezen weder; in het exsudaat, dat beide stompen verbindt, vormen zich van beide zijden af primitiefvezels, die elkander ontmoeten en met elkander ineensmelten, wanneer de afstand van de doorgesnedene uiteinden niet te groot was. Na de vereeniging herstelt zich de functie der zenuwen wederom meer of minder volkomen (5). Dit geschiedde in

(1) Schvvann , t. a. p., S. 182, Taf. IV, fig. 10, b.

(2) Rech, sur le sang humain , p. 30.

(3) c. O. Steinrceck. De nervorum regenenitio/ie, Berol. 1838 (bevat de

Sluiten