Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anorganische Organische

bestanddeelen. bestanddeelen.

schouderblad 54,SI 45,49

borstbeen 56,00 44,00

metatarsus van den grooten teen 56,55 45,47

wervelen 57,42 42,58

ribben 57,49 42,51

sleutelbeen ... . . . 57,52 42,48

heupbeen 58,79 41,21

tibia 60,01 59,99

fibula 60,02 59,98

ulna ........ 60,50 59,50

radius 60,51 59,49

dijbeen 62,49 57,51

opperarmbeen 63,02 56,98

slaapbeen . . . . . 65,50 56,50 In het celvormig beenweefsel was bevat:

ribben 55,12 46,88

hoofd van het dijbeen . . . 60,81 59,19

Vergelijkende mikroskopische onderzoekingen moeten leeren. of in de opgegevene volgorde de hoeveelheid mergkanaaltjes afneemt, hetgeen naar het uiterlijk voorkomen vrij waarschijnlijk is, dan wel of de rijkdom van het kraakbeen aan kalkaarde toeneemt. Dat in ziekten het kalkgehalte der beenderen vermeerderen en verminderen kan , lijdt geen twijfel; nogtans ware het altijd de moeite waard , te onderzoeken , of bij ziekelijke verweeking der beenderen ook niet de verhouding der mergkanaaltjes verandert. Van de verschillen in chemische zamenstelling der beenderen naar den leeftijd zal later sprake zijn.

De physische' eigenschappen der beenzelfstandigheid hangen hoofdzakelijk van de verhouding der anorganische tot de organische bestanddeelen af. Aan eene goede menging hiervan heeft het been, behalve de bekende kleur, den eigendommelijken graad van hardheid en elasticiteit te danken, waardoor het in staat is, eene aanmerkelijke drukking te verdragen, zonder te buigen, en bij sterkeren druk te wijken , zonder terstond te breken. Bij kinderen en in ziekten, waarin de kalkaarde vermindert , wordt de buigzaamheid der beenderen vermeerderd, en zij krommen zich

.

Sluiten