Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gens FitaNKEL, bladerig, en schijnt minder stevig te zijn dan het kraakbeen van het tandbeen.

Op dwarse doorsneden vertoonen zich de in concentrische kringen geordende beenligchaampjes van het cement des tands (Retzius).

Volgens Lassaigne (1) bestaat het cement bij het rund uit:

dierlijke stof 42,18

phosphorzuren kalk. 55,84

koolzuren kalk 5,98

Het tandbeen of ivoor is in zijne zamenstelling naauw met been verwant. Het bestaat, even als dit, uit eene organische grondlaag, welke, na uittrekking der kalkaarde, gemakkelijk door koken in lijm verandert, en uil, de kalkzouten van gewoon been, alleen in eenigzins andere verhoudingen. Volgens Bekzelius bevat het tandbeen van den mensch:

kraakbeen 28,00

pliosphorzuren kalk en fluorcalcium. . . 64,50

koolzuren kalk . 5,50

phosphorzure magnesia 1,00

natron en chlornatrium 1,40

Volgens Pepys (2):

gelei 28

phosphorzuren kalk. 58

koolzuren kalk 4

water en verlies 10

De hoeveelheid dierlijke zelfstandigheid in verhouding tot de aardachtige bestanddeelen, en de hoeveelheid koolzuren kalk in verhouding tot den phosphorzure, is dus hier iets geringer dan in de beenderen.

Het tandbeen bestaat uit eene homogene grondlaag en uit ve-

(1) IIoüsseaü, Anat. compar. p. 262.

(2) Fox. Nat. hist. T, 92.

III.

20

Sluiten