Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen. Onder het mikroskoop vertoont zij zeer scherp begrensd» omtrekken. Men kan haar met weinig moeite tot dunne vezels volgens de lengte uiteenscheuren; en deze bestaan, behalve uit vaten en zenuwen, uit heldere , fijnkorrelige, eenigzins platgedrukte vezels, van de dikte en het voorkomen der gelalineuze zenuwvezels, op welke ovale, vaker echter reeds tot korte, dunne, gekronkelde, donkere vezels uitgerekte celkernen liggen. De lichte vezels splijten zich niet in vezeltjes, en de donkere uit kernen te voorschijn gekomen ligchaampjes vereenigen zich niet tot kernvezels. Aan de oppervlakte der tandpulpa ligt een weefsel, dat op het nader te beschrijven weefsel der slijmvliezen gelijkt. Het bezit in eene gelijksoortige grondlaag kleine donkere korreltjes, enkele eytoblasten , en zelf cytoblasten met enge cellen er om. Een gewoon epithelium is echter niet voorhanden. De vaatstammen loopen in de as der pulpa ; hare capillaire takken vormen overlangsche mazen; van de plexus en eindlissen der zenuwvezels was vroeger reeds sprake. (IJ

In het tandvleesch van het foetus en van pasgeborenen , digt bij den rand der kaak , ontdekte Serres (-2) tot groepen vereenigde korreltjes ter grootte van een gierstkorrel , op de Meiboomsche klieren gelijkende, met eene wilte stof gevuld. Zij konden door drukking ontledigd worden; onder het mikroskoop vertoonden sommige een bruin stipje midden in. Serres hield deze korreltjes voor klieren, welke hun'excretum, hetzij doorliet stipje, ingeval dit eene opening was, of door middel van doorzweeling door de wanden ontlasten. ISa het doorbreken der tanden zouden zij wijnsteen afzonderen, weshalve zij als wijnsteenklieren , glnndulae larlaricae, betiteld werden. Raschkow , (5) Frünkel (4) en Linde-

(1) De oudere ontleedkundigen , en oolc FRaNKEL nog(t.a. p p. 3), spreken van eene membrana dentis interna (het jieriosteum der tandkas wordt als membrnnu dentis exterma onderscheiden), en verstaan daaronder een vaatrijk vlies, dat de tandholte van binnen bekleedt. Zulk een vlies is niet voorhanden. Wanneer depulpa verwijderd is, ligt liet tandbeen bloot.

(2) Essai, p. 28.

(3) Meletemata, p. tl, lig1. 12.

(4) t. a. p. p.4.

Sluiten