Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesleten wordt, bereikt eene monsterachtige (1) lengte, b. v. de snijtanden der knaagdieren. Bij den mensch vindt eene dergelijke trapsgewijze herstelling niet plaats.

Op hoogen leeftijd houden de tanden, wel is waar, in enkele gevallen stand, maar toch vallen zij zoo vaak en bij anders gezonde voorwerpen uit, dat hunne atrophie wel als normaal beschouwd mag worden. Ook wordt de verbinding tusschen email en tandbeen in den ouderdom losser; bij de proef om dunne plaatjes te slijpen, scheiden zij zich veel ligter van elkander , dan zulks bij jonge tanden het geval is (2). In de» regel schijnt het uitvallen door eene verbeening van de tandpulpa voorafgegaan te worden, en dit is welligt de naaste oorzaak van het afsterven des tands. De nieuw gevormde beenzelfstandigheid gelijkt, volgens FrSnkel (5y, in de kroon op het tandbeen, in den wortel op het cement; volgens Nasjiytii (4) gelijkt zij op het tandbeen , maar is niet zoo regelmatig, en bevat ook geen beenligchaampjes. De tandkas wordt na het uitvallen van den tand ten deele geresorbeerd , ten deele met beenaarde aangevuld.

De niet zoo geheel zeldzame voorbeelden van een voor de derde maal tandenkrijgen bij oude lieden zijn bijeen verzameld door E. H. Weber (Hildebr. Anal. IV, 125), waarbij nog één geval van IIunter (Nat. Ilist., p. 88) en één van Linderer {Zuhnhdlk. p. 246) komt.

In den verbeenden tand zijn noch vaten , noch zenuwen. De tanden worden derhalve vaak, even als hoornweefsels, voor anorganisch geworden deelen verklaard, die met de voedingsvochten des ligchaams in geenerlei betrekking meer staan. Het is zeker waar, dat de barsten, die de zelfstandigheid van den tand soms gekregen heeft, niet meer digtgaan, dat stukken, die verloren gegaan zijn, niet op nieuw gevormd worden, en dat eene nieuwvorming, wanneer zij ook al eens plaats vindt, slechts aan de oppervlakte der pulpa wordt waargenomen.

Ook begint de caries der tanden gewoonlijk aan hunne oppervlakte inet eene oplossing der kalkaarde ; het bederf heeft buiten

(1) Lavagna, Carie dei denti, p. 15J. TENON.'Mém. de 1'Inst. an VI. p. 558

(2) Frünkel, t. a. pl., p. 10. ,

(3) p. 15.

(4) t. a. pi., p. 325.

Sluiten