Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang zij hun omhulsel behouden, dat in azijnzuur wordt opgelost. Wordt echter melk gedurende langeren tijd of met groote hoeveelheden aether gedigereerd, of met zeer veel alkohol gekookt, dan verdwijnen de melkbolletjes ook , doordien het omhulsel dan door opzuiging berst; er blijft nu een korrelig, witachtig iets over, dat in azijnzuur oplost, en, zoo als Fr. Simon (1) aantoonde, uit de gebersten omhulsels bestaat. In het restant van ingedroogde en met aether uitgetrokken vrouwenmelk vond hij, behalve eene menigte onregelmatige stukken gestolde kaasstof, een aantal stukjes van bollen, en zelfs bijna ongedeerde bollen, waaraan slechts een klein schijije ontbrak, van de grootte van melkbolletjes.

Men behoeft niet te vragen, of in de bolletjes vet, en wel, met voorbijzage van de spaarzame vetdroppeltjes, al het gezamenlijke vet der melk bevat is. Zijne hoeveelheid bedraagt ia de menschenmelk, volgens Fr. Simon, ten hoogste 5,40, ten minste 0,80 procent. Het is een mengsel van stearine, margarine en butyrine; maar de hoeveelheid van het laatste is kleiner dan in de koemelk. Het smelt bij + 29° (Simon).

Welke stof het buitenste vlies der melkbolletjes vormt, is móeijelijker te beslissen. Waarschijnlijk is het, dat het uit kaasstof bestaat, die ook opgelost in de wei der melk aanwezig is, waarvoor men dus zou mogen aannemen, dat zij zich aan de oppervlakte van het vetdropje tot een vlies verdigt had. Daar de kaasstof der vrouwenmelk door azijnzuur niet wordt neergeslagen, zoo ontbreekt een der beste kenteekenen om deze van eiwit te onderscheiden. Overigens strijdt de chemische verhouding van het vlies niet met de aanname, dat het uit kaasstof bestaat. Galnotentinctuur, die de kaas.stof doet stollen, brengt vlokken van een zwak gekorreld aanzien te weeg, die de onveranderde melkbolletjes insluiten en doen zamenkleven. In azijnzuur lossen zich de vlokken weer op, de melkbolletjes verspreiden zich weder en veranderen verder op de boven opgegevene wijze. In aluin-oplossing blijven de melkbolletjes onveranderd.

Yan de ware melk onderscheidt zich het colostrum bij de koe (biest), het secrelum der melkklieren kort voor en kort na

(1) Mediz. Chemie. I. 75

Sluiten