Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDBOEK

DER

ZIEKTEKUNDIGE ONTLEEDKUNDE,

MET TOEPASSING OF*

HET GEBRUIK AAN HET ZIEKBED.

BOOR

CARL ERNST BOCK,

HOOGLEERAAR IN I)E ZIEKTEKUNDIGE ONTLEEDKUNDE AAN DE HOOGESCHOOL TE LEIPZ1G.

UIT n ET 1IOOGDUITSCII VERTAALD

DOOR

J. L. DUSSEAU. . .

NEDERL. MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER

GENEESKUNST 1 \ /

TWEEDE DEEL.

AMSTERDAM, C. G.t S U L P K E.

1848.

Sluiten