Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

4) Verhardingen der spier-

zelfstandigheid. 142

5) ii der vaten 142

6) t/ der slijmvliezige

liolten 142

7) i/ van parenchy-

mateuse organen 143

8) v van klieren... 144

II. Gedaante- en plaatsveranderingen.

1) Gedaante- en plaatsver¬

anderingen der 'a beenderen.. 144

2) ti u van het hart. 145

3) v « der luchtwe- '

gen 145

4) v f der lever.... 146

5) u u der spijsver¬

teringswerktuigen 146

6) ii n der milt 148 j

7) ii ii der piswerk-

tuigen 148

8) ii ii der geslachts-

deelen 149

9) ii v van het ei.. . . 151 I. Abnormale inhoud.

1) Abnormale inhoud der

weivliezen.. 152 Pneumothorax. 153

2) h n der slijmvlie¬

zen 154

3) ii h der vaten. .. . 155

Phlcbolithen .. 155

4) ir u van het cel-

\v eefsel 156

5) Ziekelijke voortbrengselen in de weefsels en organen 156

K. Afwijkingen in den zamenhang.

1) Anomalicn van zamenhang in het beenstelsel

Blz.

2) Anomaliën van zamenliang in het spierstelsel 162

3) Scheiding van den zamenhang in het vaatstelsel . . 163

4) Doorboringen van holle werktuigen 163

DUGNOSTISCH-TOPOGRAPHISCH GEDEELTE DER

ZIEKTEKUNDIGE ONTLEEDKUNDE.

kiekten: plaatselijke en algemeene, primaire en secundaire, protoen deuteropathische 169

Jiekteverschijnselen 170

A. Zenuwstelsel.

Zenuw werkzaam heid 171

Wetten der zenuwwerkzaamheid 172

Pijn. Ziekelijke gewaarwording.. 177

Kramp. Ziekelijke beweging 179

Koorts 181

Verlamming 182

Stoffelijke zenuwziekten. . . . 183

B. Bloed- en vaatstelsel.

I, Bloed 186

Hoedanigheid 187

Ziekten des bloeds 188

Onderzoek van het bloed. 189 II. Vaatstelsel 191

1) Slagaderen 191

Physiologie; onderzoek, polsslag; toonen en geluiden, ziekten.

2) Haarvaten 199

3) Aderen 200

4) Opslorpende vaten 201

C. Bewegingswerktuigen.

1) Beenziekten 203

Dyscratisclie ziekteprocessen 204

Gewrichtsziekten 205

Blz.

Sluiten