Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

2) Kraakbeen; ziekten.. 206

3) Vezeldradig weefsel; ziekten .• 206

4) Spierweefsel; ziekten. 206

D. Voedingsorganen.

1) Ziekten der slijmvlie¬

zen 207

2) u der weivliezen. 208

3) i/ van het celweefsel. 208

4) u der parenchyma-

teuse organen. . . 208

I. HOOFD.

A. Schedel 209

Top dgr a phis clie anatomie 209

Abno r m itei ten aan den

schedel 212

r/ van de schedelbeenderen .... 212 ti van de zachte

deelen 214

Schedelholte 215

Harde hersenvlies 215

Arachnoïdea 216

Zachte hersenvlies 217

Hersenen 218

Hersenverschijnselen 220

B. Aangezigt 224

Ziekten van den neus 225

u van de mond- en

keelholte 226

II. RUG.

Topographische anatomie 228

Ziekten der ruggegraat en

des ruggemergs 229

Verschijnselen.. . . 231

III. HALS. Topographische anato-

233

Streek van het nonnenge-

ruiscli 233

Nonnengeruisch 234

Onderzoek der Carotis en

v. jugul 236

Ziekten aan den hals... 236 i/ van het strottehoofd. 236 u van de luchtpijp.... 238 » van de schildklier.. 239 i/ van den pharynx en

oesophagus 239

« van de halswervelen. 249

IV. BORST.

Topographische anatomie 241

Ziekten van de borstkas.. 242 Onderzoek der borstkas. . 242 Percussie in het algemeen.. . 243

A. Ademhalingswerktuigen. 245 Mechanismus der ademhaling - 245

1) Borstvlies 247

2) Long 248

Auscultatie in het algemeen 249

Ziekten der long....... 252

Ziekteverschijnselen .... 253

B. Organen van den bloedsomloop 256

Hart 256

Auscultatie in het algemeen. 257 Ziekten van het hartezakje. . 259

v van het hart 259

Ziekteverschijnselen 260

V. BUIK.

Topographische anatomie 265

Abnormiteiten van den

buikwand 266

Onderzoek van den buik. 267

1) Buikvlies 268

2) Maag 269

3) Dunne darmkanaal 271

4) Dikke darmkanaal 272

5) Lever 274

Sluiten