Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eener mechanische stasis plaats, zoo als bij hartziekten en plotseling belette ademhaling, waardoor het geheele weefsel der lever te gelijk met bloed overvuld, donkerrood, gezwollen en los van maaksel is. Eene groote holte ontstaat altijd daardoor, dat eene capillaire bloeding lot verscheuring van meerdere en grootere vaten aanleiding geelt. — Naar hare zitplaats onderscheidt men eene peripherische en centrale apoplexie, de laatste moet evenzeer als haemorrhagische infarctus, als in den vorm van apoplectische holte kunnen voorkomen.

Bij de peripherische leverbloeding verzamelt zich het uitgestorte bloed in vloeibaren of gestremden toestand, onder het buikvliesbekleedsel der lever, gewoonlijk op de bovenste oppervlakte der regter kwab, maakt hetzelve los en veroorzaakt zelis door het te verscheuren, eene vrije bloeding in de buikholte. Deze bloeding komt inzonderheid bij pasgeborenen voor, ten gevolge van belette ademhaling en bloedsomloop door de longen, na stikzinking enz.

De centrale leverapoplexie, die veelvuldiger dan de peripherische, of met deze verbonden, bij volwassenen voorkomt, vormt holten van verschillende grootte, gedaante en aantal en komt overigens met de apoplexie der longen overeen. Wanneer zij geneest, zoo geschiedt zulks, volgens rokitansky, met achterlating van een cellulo fibreus, eeltachtig likteeken.

Bloedstortingen in de galwegen zijn uiterst zeldzaam.

4)

Uitstorting van bloed in het weefsel der milt is, volgens engel, volstrekt geen zeldzaam verschijnsel, ja waarschijnlijk wordt er altijd, bij de acute zwelling der milt, eene aanmerkelijke hoeveelheid bloed uitgevaat, zoodat er zelfs bersting van den kapsel en bloedstorting in de buikholte door ontstaan kan, misschien zijn ook chronische aanzwellingen der milt van deze oorzaak afhankelijk. Acute dyscrasiën (typhus, tusschenpoozende koorts), mechanische (bij poortader-, lever- , hart- en longziekten) en passive stases (bij scorbut) zouden tot deze bloeding aanleiding kunnen geven.

5) Siierenlilovding.

Bloedstorting in het parenchyma der nieren vertoont zich het meest in de gedaante van kleine ecchymosen in de bastzelfstandigheid, zeldzamer in den vorm van kleine (zich in eenen kelk openende) apoplectische holten in de pyramiden. Daartoe geven aanleiding: acute ontmenging der bloedmassa (scorbut), mechanische en ontstekingachtige bloedstilstand (met bloedrood en eiwit inde pis). Deze apoplexie geneest, volgens rokitansky, somtijds volkomen, door dat, na ontkleuring van het extravasaat in het roestbruine en na langzame opslorping van hetzelve, de holte in een cellulo-fibreus, eeltachtig likteeken verandert.

C) Baarmoederajioplexie-

Uitstorting van bloed in de spierzelfstandigheid der baarmoeder, met of zonder ontlasting van het bloed in het eavum

Sluiten