Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«) Insufficientie van het mytervormige klapvlies veroorzaakt: verwijding van den linker harteboezem en hypertrophie der linker kamer, bloedsophooping in de longen (en van daar catarrhi, empliyseem, bloedingen, oedeem en ontsteking in deze werktuigen); verwijding der longslagader; dilatatie van de regter helft van het hart en daardoor vermeerderde breedte van het ingewand; ten gevolge der belemmerde instrooming van het aderlijke bloed in het regter hart, stremmingen der circulatie in het aderlijke vaatstelsel (cyanosis, zwelling der strotaderen, leveropzetting, bloedstilstand in de poortader, aanzwelling der milt, hyperaemie deinieren); algemeene venositeit (I. bl. 238) en ten slotte waterzucht. Dikwijls is deze insufficientie met stenosis van het linker aderlijke ostium verbonden.

Ziekteverschijnselen: 6ystolisch geruisch (in de plaats van den eersten toon) in de linker kamer (terwijl de toonen der slagaderen en van het regter hart zuiver zijn), somtijds ineensmelting van dit geruisch met den tweeden toon of onduidelijkheid van dezen laatsten (dewijl er weinig bloed in de aorta is), versterking van den tweeden toon, veigrooting van het hart in de breedte, een sterke, in eene grooterc uitgestrektheid voelbare en dikwijls meer naar de linkerzijde afwijkende hartslag; kleine pols. — Daarbij catarrhus van het slijmvlies der ademhalings-, spijsverterings- en voortplantingswerktuigen, aambeijen en onregelmatigheden in de menstruatie, zwelling van lever en milt, vaiikeuse uitzettingen, moeijelijkheden in de ademhaling, bloedhoesten, eczemateus huiduitslag, hydropisehe verschijnselen.

jS) Insufficientie van het halvemaanswijze klapvlies (der aörta) veroorzaakt: eenvoudige of excentrische hypertrophie deilinker kamer en daardoor verlenging (sterke kronkeling) der slagaderen, eerst later hyperaemie der longen en verwijding der regter helft van het hart, met hare gevolgen. Dikwijls voegen zich bij deze insufficientie, die somtijds zeer langzaam, geheel ongemerkt en zonder bijzondere stoornissen in het algemeene welvaren tot stand komt, ruwheid en stenosis van de monding der aörta, ontaardingen der slagaderlijke vaatrokken (vooral der aörta en der hersenslagaderen), hersenberoerte en albuminurie (zonder verandering van het parenchyma der nieren).

Ziekteverschijnselen: een geruisch, in de plaats van den tweeden toon, in de aörta en de linker kamer; meestal slechts een toon in de carotis (de tweede ontbreekt); het hart is langer en slaat lager (onder de zesde rib) en zeer sterk aan; de polsslag der slagaderen is springend ot huppelend (kort., hard), de uitzetting der slagaderen (zelfs der kleine) kan bij de auscultatie zeer duidelijk waargenomen worden; ze is dreunend en helder klinkend.

y) Insufficientie van het driepuntige klapvlies, die veel zeldzamer dan die der vorige klapvliezen voorkomt, en zich meestal met gebreken der klapvliezen of mondingen van het linker hart verbindt, brengt te weeg: verwijding van den regter boezem en der groote aderen, hypertrophie der regter kamer, overvulling van het aderlijke vaatstelsel met bloed, insufficientie van den klapvlies toestel aan <le inmonding der ven. subclavia en jugularis in dc nnonyma, zwelling der strotaderen, cyanosis, opzetting van lever en milt,

Sluiten