Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b) Vernaauwing en sluiting der luchtwegen.

De vernaauwing der luchtwegen komt tot stand: door verstopping met stoffen, die van buiten zijn ingedrongen of binnen dezelven gevormd, door drukking van buiten af, door verdrukking der wanden, of door krampachtige en likteekënvormige zamentrekking derzelven, door verplaatsing bij eene abnormale gedaante der borstkas en ruggegraat.

«) Vernaauwing van het strottehoofd (L aryngo s tenosis) kan afhangen: van uitwendige drukking, door de vergroote schildklier, geïnfiltreerde en verharde lijmphatische klieren, aneurysmata, — van zwelling van het slijmvlies door ontsteking, oedeem, hypertrophie (I. bl. 314),— van vreemde vormsels, van kankerachtigen, epithelialen of polypeusen aard, — van likteekenenachtige zamensnoering, na catarrhale, syphilitische, tuberculeuse, varioleuse, aphtheuse, typheuse zweren,-als ook na verettering van het onderslij mvliescelweelsel en van het perichondrium (II. bl. 7), — van druiperstenosis, na den zoogen. druipercatarrhus (I. bl. 315), — van verstopping (obturatie) door vreemde ligchamen, croupeus exsudaat, verstorvene kraakbeenstukken, hydatiden (van de schildklier afkomstig) enz., — van krampachtige zamentrekking der stemspleet en paralytische verslapping van haatslijmvlies.

(i) Vernaauwing der luchtpijp kan het gevolg zijn: van uitwendige drukking, door de vergroote en verharde schild- of thymusklier, geïnfiltreerde lymphaklieren, aneurysmata, een ontwricht sleutelbeen enz., van zwelling van het slijmvlies door ontsteking, hypertrophie en polypeuse woekering, — van zamensnoerende likteeken vorming, na catarrhale, tuberculeuse, aphtheuse en syphilitische zweren: — van verstopping door vreemde ligchamen, croupeuse vliezen, bloed, etter, tuberkelmassa, bronchiaalschuim, acephalocysten (uit de longen of de lever) enz.

y) Vernaauwing der luchtpijptakken komt op dezelfde wijze, als die der luchtpijp, tot stand, alleen kunnen buiten het bovengemelde, ook nog gezwollen en tuberculeus geïnfiltreerde luchtpijpklieren en hypertrophie van het hart (der boezems) de luchtpijptakken min of meer zamendrukken.

cJ). Vernaauwing en sluiting der bronchiaaltakken en longcellen wordt veroorzaakt: door uitwendige drukking op de long, door vloeistoffen of lucht in de pleura, door een hypertrophisch hart, een rijkelijk exsudaat in het hartezakje, aneurysmata, door vernaauwing der borstkas (vooral ten gevolge van derzelver misvorming en invalling, bij rhachitische verkromming der ruggegraat en atrophie der ademhalingsspieren), verder ook door drukking van binnen af op het weefsel der Jongen, door interstitiële tuberkels, gestremd bloed, bij bronchiëctasie en partieel, snel ontwikkeld emphysema.— Zwelling van het slijmvlies, door ontsteking, weiachtige, etterige of bloedige infiltratie. — Verstopping, door croupeus exsudaat, slijm, etter, water, bloed, tuberkelmassa.— Obliteratie, ten gevolge der bewerktuiging van een

Sluiten