Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snoeiende cicatrisatie van dyssenterische, tuberculeuse en catarrhale zweren, hypertrophie van het slijm- en spiervlies, ontstekingachtige zwelling van het slijmvlies en der slijmblaasjes); door verstopping (door darm- ol galsteenen, verharde drekmassa's, wormklompen, doorgezwolgen vaste ligchamen, darmpolypen enz.); door zamensnoermg der darmen (bij krampachtige aandoeningen, loodkolijk, langdurig vasten, beneden eene drekfistel enz.).

f) Vernaauwing der galwegen (dikwijls met icterus gepaard) komt tot stand: door ontstekingachtige zwelling van het slijmvlies, verstopping door galsteenen of croupeus cxsudaat en zamendrukking derzelven (door kankergezwellen, abscessen of cysten in de lever).

b) Verwijding der spijswegen.

«) De mond- en keelholte verkrijgt eene tegennatuurlijke wijdte door atrophie der amandelen, verwoesting der tong (kanker) en van het verhemelte (II. bl. 8), necrosis der kaakbeenderen. Aan net onderste gedeelte der keelholte vindt men somtijds divertikels, die eene enorme grootte bereiken en door opneming van al het gebruikte den hongerdood kunneil veroorzaken.

(S) De verwijding van den slokdarm is: of totaal, of partieel en deze laatste weder gelijkmatig of zakvormig (divertikel). De totale gelijkmatige verwijding (met of zonder verdikking der wanden) is een gevolg van verlamming dier wanden (na hevige schuddingen)

va.° ,eene vernaauwing der cardia; de partiële, gelijkmatige verwijding ontwikkelt zich boven vernaauwde plaatsen van den slokaim. c divertikels stellen ronde of kegelvormige verwijdingen aan de zijden of den achterwand van den oesophagus daar, die door /*> alle rokken van het kanaal gezamenlijk gevormd worden (ware di-' vertikels) of slechts door het slijmvlies, dat tusschen de spiervezelen is doorgedrongen (onware divertikels, slijmvlies-herniae). Zij worden door ophooping van stoffen hoven eene vernaauwde plaats of door het naar buiten dringen van een hypertrophisch slijmbeursje te weeg gebragt. Zij zijn gewoonlijk op de hoogte der luchtpijpverdeeling en in het onderste gedeelte van de keelholte gezeteld.

y) De maag verkrijgt somtijds, ten gevolge van habituele overvulling, bij zwelgers of ziekelijk verhoogden eetlust, alsmede ten gevolge van verlamming harer wanden (door schudding, plaatsverandering)

eene enorme, maar zeer gelijkmatige vermeerdering van omvang, zoodat zij de geheele buikholte aanvullen en hoog in de borstholte uitpuilen kan. — Vernaauwing van het portiergedeelte veroorzaakt meestal eene gastrectasie (van het miltgedeelte), gewoonlijk met hypertrophie van den spierrok verbonden, slijmvliesherniae komen hier met voor. De verwijding sleept eindelijk den dood door verlamming na zich. — De ophooping van eene groote hoeveelheid vocht in de maag heelt men met den naam van maagwaterzucht bestempeld.•f let darmkanaal is aan eene gelijkmatige, meer of minder uitgestrekte verwijding onderhevig, ten gevolge van atonie en verlamming der wanden (door schudding, habituele overvuüing, ontsteking van het pentoneum en het slijmvlies), of het zet zich boven eene vernaauwde plaats uit, waarbij de spierrok hypertrophieert.

0

Sluiten