Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afwijkingen voor, die men ongetwijfeld als verschillende trappen van ontwikteling moet beschouwen. De vroegste vorm heeft slechts 3 paar pooten en een zeer lang, slank achterlijf; daarna komt de boven beschrevene vorm als de menigvuldigste voor; later schijnt het achterlijf aanhoudend korter te worden. — De draad kopw orm; het mannetje is kleiner dan het wijfje, zijn haarvormig voorste gedeelte is spits, het dikkere achterdeel spiraalvormig opgewonden en aan het uiteinde van eenen langen, in eene eigenaardige scheede bevatten penis voorzien. Het grootere wijfje heeft een langer, haarvormig voorste gedeelte, het dikkere achterdeel is niet spiraalswijze opgewonden, maar regt, aan het uiteinde alleen een weinig ingebogen, zonder penis. [Over de verdere parasitische dieren, zie I. bl. 151].

Sluiten