Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET

EERSTE DEEL.

bladz.

Voorrede van den Schrijver I.

Voorrede van den Vertaler III.

Register der met verkortingen aangehaalde werken .... XI.

OVER DE SCHEIKUNDIGE BESTANDDEELEN VAN

HET MENSCHELIJK LIGCHAAM 1.

A. Stikstofhoudende stoffen 36.

I. Proteine 36.

1. Albumine 39.

2. Fibrine 47.

3. Caseine ; 54.

4. Pepsine 59.

Proteïne-houdende, met mikroskopische

elementen vermengde stoffen . . . . 63.

1. Globuline 63.

2. Spermatine 65.

3. Slijm 65.

4. Traanstof 68.

Iloornstof 68.

Sluiten