Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladz.

4. Capronezuur 136.

5. Caprinezuur 137.

6. Cerebrinezuur 138.

7. Oleophosphorzuur 139.

OVER DE MORPHOLOGISCIIE BESTANDDEELEN DES MENSCHELIJKEN LIGCHAAMS 143.

Inleiding 145.

Eerste Gedeelte.

Over de vormen en eigenschappen der dierlijke

elementaire deeltjes in het algemeen . . . . 177.

De elementaire cellen, primaire cellen, kerncellen, cel-

lulae nucleatae 177.

Het ontstaan der cellen 179.

Physische voorwaarden voor de celvorming .... 192.

Vermeerdering der cellen 201.

Verdere ontwikkeling en metamorphose der elementaire

cellen 209.

Verrigtingen der elementaire cellen 233.

Tusschencelstof 245.

Organismus 248.

Tweede Gedeelte.

Over het maaksel en de verrigtingen der bijzon-

dere weefsels 281.

Over de opperhuid, epithelium 281.

Maaksel 283.

1. Plaveisel-epithelium 287.

2. Cylinder-epithelium 301.

3. Flimmer-epithelium 308,

Sluiten