Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevinden, onoplosbare verbindingen aangaat, dan worden er met het albumine-metaaloxyde ook nog chloormetaal, phosphorzuur- en zwavelzuur zout nedergeslagen. De nederslag, welken zwavelzuur koperoxyde met eiwit vormt, is volgens C. G. Mitscherlich eene verbinding van eiwit met het koperzout; volgens Mulder bestaat hij uit albumine-koperoxyde en zwavelzure albumine, van welke het laatste door lang voortgezet afwasschen verwijderd kan worden. Mitscherlich voert daartegen aan, dat zwavelzuur eiwit in azijnzuur niet wordt opgelost, terwijl daarentegen de uit eiwit en zwavelzuur koperoxyde bestaande verbinding in azijnzuur oplosbaar is. Het albumine-koperoxyde wordt in verdunde zuren en met eene roode kleur in bijtende alkaliën opgelost. Het bestaat uit 10 atomen proteine op 1 atoom oxyde (Mulder).

Sublimaat wordt door versch eiwit volkomen nedergeslagen; de nederslag is in azijnzuur, in verdund zwavelzuur en in potasch oplosbaar; zijne azijnzure oplossing wordt door potassium-ijzercvanure met eene geelachtige kleur, door potassium-ijzercyanide met eene groene kleur nedergeslagen. Ook de nederslag door sublimaat is volgens Mulder geene verbinding van sublimaat en eiwit, zoo als Lassaigne geloofde, maar bestaat uit albumine-kwikzilveroxyde en zoutzure albumine, welke door afwassching kan worden verwijderd. Het albuminaat van het kwikzilveroxyde bevat volgens Elsner(I) 10,278—11,192 kwikzilveroxyde op 89,722—88,808 albumine. Het albuminaat van lood is wit; de nederslag van loodazijn wordt in eene overmaat van loodazijn en van eiwit opgelost. De verbindingen van albumine met melaal-oxyden bevatten nog zwavel en phosphor.

Zoo als reeds is aangemerkt, neemt Mitscherlich ook verbindingen van albumine met zouten aan. De koperverbinding, die helder blaauwgroen, en gedroogd donkerder is, bevatte 5,8—6,8 onzijdig zwavelzuur koper en 94,2—93,2 albumine; in eene verbinding met zilverzout vond hij 8,79 onzijdig zwavelzuur zilveroxyde en 91,21 eiwit; de ijzerzoutverbinding bestond uit 6,9 onzijdig zwavelzuur ijzeroxyde en 97»,1 eiwit. Zij is geelachtig rood en wordt bij het droogen bruin.

(1) Poggend. Annalen, XLVIt, GO!).

Sluiten