Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is eene onzijdige verbinding van fibrine met het bijgevoegde zuur. Met zaïnengedrongen zwavelzuur vormt zij eene verbinding, die met het proteine-zwavelzuur overeenkomt; volgens Berzelius echter zou zich de verbinding van de fibrine met zwavelzuur in zuiver water volkomen oplossen, hetgeen bij het proteine-zwavelzuur niet het geval is.

Door verbinding der vezelstof met bases ontstaan er libraten, welke met de albuminaten op eene lijn staan. Zoo zij met potasch wordt vermengd, dan onstaan er fibrine-potasch, phosphorzure potasch en zwavel-potassium. Fibrine verzadigt de basische eigenschappen der potasch volkomen. De oplossing stremt niet door koken, wel door bijvoeging van wijngeest en zuren.

In alle scheikundige opzigten komt het spiervleesch met de gestolde vezelstof overeen.

Het merkwaardigste scheikundige verschil tusschen gestolde fibrine en albumine bestaat in hare verhouding ten opzigte van waterstofsuper-oxyde. Fibrine, in vochtigen toestand daarmede overgoten, ontwikkelt zuurstof uit hetzelve en verandert het super-oxyde in water, zonder zelf daarbij veranderd te worden. Behalve de fibrine, bezitten nog vele andere organische stoffen deze eigenschap; aan het gestolde eiwit echter ontbreekt zij. Verder worden als onderscheidende kenteekenen tusschen vezelstof en eiwitstof aangevoerd de ongelijke hoeveelheden van extractaardige stoffen, welke uit beide door aanhoudend koken worden verkregen, de kleurverandering door bijvoeging van zoutzuur, die bij fibrine indigo-blaauw, bij albumine violet wordt (Mulder), de oplossing in ammonia, welke bij gestold eiwit langzamer zou plaats grijpen dan bij gestolde vezelstof (Hünefeld).

5. caseïne.

Caseine, kaasslof, wordt het overvloedigst in de melk der zoogdieren, voorts in het bloed, in het speeksel, de gal en het alvleeschsap, volgens Simon ook in de kristallens gevonden; ook is zij in de etter en de tuberkelstof aanwezig. Löwig zag haar in eene groote hoeveelheid in eene melkachtige vloeistof, die zich in het scrotum van een man had laten vinden.

Sluiten