Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om de caseine daar te stellen, vermengt men de afgeroomde melk met verdund zwavelzuur, waarop eene verbinding van zwavelzuur en caseine in den vorm van een wit coagulum wordt nedergeslagen. De uitgewasschene nederslag wordt met koolzuren kalk of zwaaraarde getrokken; er wordt alsdan zwavelzure kalk of zwaaraarde nedergeslagen; de caseine Jblijft opgelost en wordt door filtreren van het aardzout en liet bolervet gescheiden. De oplossing kan door een weinig met de caseine verbonden kalk- of zwaaraarde verontreinigd zijn. Men doet daarom beter, door koolzuur lood-oxyde te bezigen en vervolgens het opgeloste lood-oxyde met zwavelwaterstof af te scheiden. Eene andere methode is de volgende: afgeroomde melk wordt door middel van alkohol nedergeslagen , de nederslag met spiritus afgewasschen, de uitgeperste massa met aether geschud en vervolgens in warm water opgelost. Op deze wijze heeft F. Simo.n de kaasstof uit de menschelijke melk daargesteld. Mui.der slaat afgeroomde melk met azijnzuur neder, laat den nederslag in zuiver waterweeken, perst hem eenige malen uit, en bevrijdt hem vervolgens met kokenden alkohol van vet.

De oplossing van caseine in water is bleekgeel en eenigzins slijmig. Bij het verdampen riekt zij naar melk en wordt zij met eene witte huid bedekt, welke zich laat verwijderen en na het wegnemen steeds weder op nieuw gevormd wordt. De gedroogde caseine vormt, eene barnsteengele massa, die gemakkelijk stuk te wrijven is, uit de lucht vochtigheid aantrekt, en in water, hoewel moeijelijk, weder oplosbaar is; met alkohol overgoten, wordt zij ondoorschijnend en gelijkt naar gestold eiwit. Alkohol trekt daarbij water uit en lost ook eene kleine hoeveelheid caseine op; kokende echter meer dan koude. Uit de alkoholoplossing kan de caseine echter onveranderd weder worden verkregen.

De caseine bezit veel overeenkomst met eiwit en vezelstaf, en komt daarin ook met deze beide overeen, dat zij stremmen kan, dat is zonder verandering harer zamenstelling zich zóó veranderen, dat zij in water niet meer oplosbaar is. De middelen, welke stremming veroorzaken, zijn:

1. Warmte; maar de stolling door warmte grijpt op eene andere wijze dan die van het eiwit plaats. De huid, welke zich op de melk bij het uitdampen vormt, is gestremde caseine; bovendien gaat nog een-

Sluiten