Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Caseine bevat, volgens Mulder, in 100 deelen:

Stikstof . Koolstof . Waterstof Zuurstof. Zwavel .

IS, 95. 55,10. 6,97. 21,62. 0,36.

en in atomen N,00 C40a II6o0 0|2o -f* S, hetgeen met 10 atomen proteine en een atoom zwavel overeenkomt. Bovendien bevat zij 6,24 proc. phosphorzuren kalk, welke eveneens juist één atooin uitmaakt. Dit zout schijnt met de caseine in eene oplosbare verbinding te zijn, die bij het stremmen onoplosbaar wordt. Zeker is de aanmerkelijke hoeveelheid beenaarde in de melk voor de voeding van pasgeborenen en voor de beenvorming van gewigt. Door verdund zoutzuur kan de kalkaarde aan de kaasstof worden onttrokken. Het atoomgewigt der caseine is = 55495,6.

In eene hooge temperatuur ontleed, geeft caseine de gewone overhalingsproducten van stikstof houdende verbindingen. Bij hare verrotting vormt er zich eene zelfstandigheid, welke Prout kaasoxyde, Bracon.not aposepedine genoemd hebben, van welke echter Mulder heeft aangetoond, dal het onzuivere leucine is, dezelfde stof, welke door inwerking van alkaliën op proteine verkregen wordt. Bovendien ontstaat er azijnzure (melkzure?) ammonia; de overige in rottende kaas gevondene zelfstandigheden zijn vetzuren en andere ontledingsproducten van vet.

Tot zuren, bases en zouten verhoudt zich de caseine bijna als eiwit. Door de sterkere minerale zuren en door potasch wordt zij op dezelfde wijze ontleed. Versche (oogestolde) caseine vormt met verdunde zuren in water oplosbare verbindingen, met meer zuur moeijelijk oplosbare verbindingen, die door afwasschen oplosbaar worden. De oplosbare verbindingen worden door bloedloogzout nedergeslagen. De in water onoplosbare verbindingen worden in alkohol opgelost. Tot bases verhoudt zich de kaasstof als een zuur; hare verbinding met kleine hoeveelheden van aarden, b.v. kalk, is in wateroplosbaar; bij eene overmaat der grondlaag ontstaat er eene basische, in water moeijelijk oplosbare verbinding. Verbindingen der caseine met koper-

Sluiten