Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is te brengen. De asoh bevat koolzuur, pliosplioizuui', soda, kalk en een spoor van ijzer. De alkoliolisclie nederslag is in water moeijelijk oplosbaar, gemakkelijker in verdunde minerale zuren en in azijnzuur. De alkohol trekt er eene stof uit, welke na het verdampen bruin is, in de lucht vochtigheid aantrekt, lakmoes rood kleurt, en in water wordt opgelost. Zij oefent op de vertering van stoffen geenen invloed uit. Uit de mikrolytische zure pepsine-oplossing slaat alkohol eene stof neder, die in water gemakkelijk oplosbaar is, op de oplossing van eiwit en vezelstof eenen grooten invloed uitoefent, en niet meer door eene kleine hoeveelheid zuur, maar alleen door zuren in overmaat, wordt nedergeslagen. Looistof slaat de pepsine met eene donker bruingele kleur neder; uit den nederslag laat zij zich door verdunde zuren weder afscheiden (1). Uit het maagsap wordt de pepsine door kleine hoeveelheden van minerale zuren nedergeslagen , in grootere wederom opgelost, en bij ile toevoeging eener nieuwe hoeveelheid op nieuw nedergeslagen. Zoowel de mikrolytische als de makrolytische nederslag worden in eene groote hoeveelheid water opgelost, maar alleen de mikrolytische bezit de kracht, om eiwit op te lossen. De makrolytische nederslag van zoutzuur wordt na verloop van eenigen tijd blaauw . Azijnzuur brengt in eene kleine hoeveelheid eenen nederslag voort, welke in eene grootere hoeveelheid azijnzuur weder wordt opgelost, en dan bij de verdere bijvoeging van azijnzuur opgelost blijft. Uit de zure oplossing wordt noch de versche, noch de gestolde pepsine door bloedloogzout nedergeslagen; door verzadiging van het zuur met alkali wordt zij uit de zure oplossing in vlokken nedergeslagen. De nederslag is in water onoplosbaar, wordt moeijelijk in zuren opgelost, en heeft dan eene slechts geringe verteringskracht. Gal, vooral galhars, vernietigt volgens Pappenheim de .verteringskracht van de verscbe pepsine, welligt door haar vrij alkali.

Azijnzuur lood, zwavelzuur ijzer en koper (2), kwikzilver chloride, salpeterzuur kwikzilveroxydule, chloortin, en vele andere zouten, gaan met de pepsine verbindingen aan. Zij wordt met de zouten nedergeslagen; in grootere hoeveelheden van het reagens en in zuren wordt de nederslag weder opgelost. Uit de verbindingen met zouten

(1) Pappendeim, Verdauung, S. 3J.

(2) t. a. p., S. 57.

Sluiten