Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoolang uitgedampt, dat een droppel bij de verkoeling slaan blijft. De afgekoelde gelei wordt bij eene zachte warmte volkomen gedroogd. Beenderen worden eerst eenige dagen lang inet verdund zoutzuur behandeld, hetwelk de kalkaarde uittrekt, en vervolgens door afwassching van het zoutzuur bevrijd. In den tijd van 12—24 uren zijn de genoemde weefsels volkomen opgelost.

De zuivere, gedroogde lijm is hard, doorschijnend, kleurloos, zonder smaak of reuk, van eene onzijdige reactie ; zij wordt in koud water week, zwelt op, maar wordt eerst bij verwarming opgelost. Met 100 deelen koud water vormt de lijm bij de verkoeling nog eene gelei. De lijm is in wijngeest weinig oplosbaar, en wordt uit eene waterige oplossing door wijngeest in witte vlokken nedergeslagen, die in water weder gemakkelijk oplosbaar zijn. In aether, vette en vlugtige oliën is zij niet oplosbaar. In de waterige oplossing doet kreosoot eene melkachtige troebelheid ontstaan, cyanzuur eenen gelen nederslag; minerale zuren, phosphorzuur en azijnzuur veranderen de oplossing niet; bijtende potasch en ammonia brengen door het nederslaan der phosphorzure kalkaarde eene geringe troebelheid te weeg, kwikzilverchloride eenen nederslag, die in overmaat van lijm weder oplosbaar is; salpeterzuur kwikzilver-oxydule, azijnzuur lood, ijzerchloride, zwavelzuur koper en aluin oefenen geencn invloed uit; zwavelzuur ijzerorydule maakt de lijmoplossing ligt troebel; looizuur reageert nog op eene oplossing van 1 deel lijm op 5000 deelen water. Dikwijls zijn er bij de lijm kleine hoeveelheden chondrine bijgemengd, en dan vertoonen zich de aan deze stof eigenaardige reactiën in eenen ligten graad.

De lijm werd door Muider ontleed. Lijm uit hertshoorn bevatte in 100 deelen:

stikstof 18,350—18,588.

koolstof .... 00,048—50,048. waterstof .... 0,477— 6,645..

zuurstof .... 25,125 24,921

De daaruit berekende formule is r JV4 C.a H20 05. Het atoomgewigt = 1972,54. Bovendien bevat de lijm 0,5—6 pet. anorganische stoffen, grootendeels phosphorzuren kalk.

Bij de drooge destillatie levert de lijm dezelfde producten als-

; proteine; in vochtigen toestand gaat zij terstond in rotting over, met

T °

*• 6

Sluiten