Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

melkzuur, arsenigzuur en arsenikzuur. Al deze verbindingen echter, met uitzondering van die, welke door azijnzuur en arsenigzuur worden voortgebragt, worden in eene overmaat van de zuren weder opgelost. Zoo het azijnzuur door koolzure potasch wordt verzadigd, dan volgt er weder eene volkomene oplossing. De nederslagen van aluin, zwavelzure aluinaarde en azijnzuur worden door de bijvoeging van groote hoeveelheden azijnzure potasch, soda en keukenzout weder opgelost. Zwavelzuur ijzeroxyde brengt in de chondrine-oplossing eenen sterken ncderslag voort, welke ii» eene overmaat van het herkenningsmiddel en in de hitte weder wordt opgelost. De nederslag bestaat volgens Mulder uit 12,41 zwavelzuur ijzeroxyde en 87,159 chondrine, of uit 2 atomen zwavelzuur ijzeroxyde en 1 atoom chondrine. Azijnzuur loodoxyde brengt in de chondrine-oplossing eenen nederslag te weeg, die, waar er met de bijvoeging dezer stof wordt voortgegaan, niet weder wordt opgelost. Eene zeer zamengedrongene chondrine-oplossing wordt door bijtende potasch niet troebel.

Mulder vond in 100 deelen chondrine:

en bepaalt hare zamenstelling als : N80 C.J20 H52o O140 S. Haar atoomgewigt is = 48987,1 ü. Het bevatte nog 6,37 pet. anorganische zouten.

5. lijmgevend gedeelte van het elastische weefsel (1).

De lijm van het elastische weefsel heeft meer overeenkomst met chondrine dan met lijm; hare oplossing wordt door azijnzuur loodoxyde en azijnzuur troebel, door aluin en zwavelzure aluinaarde nedergeslagen, door zwavelzuur ijzeroxyde naauwelijks troebel. De

(1) Volgens Mülder schijnt deze zelfs) Eindigheid als een mengsel te moeten ■worden beschouwd van verschillende stoffen. Ilare eigenschappen houden het midden tusschen chondrine, trioiy-protcine ch gewone lijm. Verg. Physiolog. Scheikunde, hladz. 359. ^ £RI>

stikstof . koolstof waterstof zuurstof zwavel .

14,44. 49,96.

6,65. 28,59. 0,58.

Sluiten