Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid, vormt groote, kleurlooze, doorschijnende kristallen, zeszijdige prismen met vier- of zeszijdig toegespitste puntjes; zij knarsen tusschen de tanden, smaken scherp, niet zoet noch zoutachtig, reageren noch zuur noch alkalisch, en worden in de lucht niet veranderd. Zij worden in lö-y- deelen koud en nog gemakkelijker in kokend water opgelost; in alkohol zijn zij nagenoeg onoplosbaar. Alkaliën, met taurine verwarmd, ontwikkelen ammonia. Volgens de analyse van Demarcay bestaat de taurine uit N2 C4 IIU 0,0, en kan daarom , volgens LöWIG , als eene verbinding van zuringzure ammonia met water, of van blaauwstof, zuringzuur en water of van oxamide, zuringzuur en water beschouwd worden (1). liet cholzuur is eene stikstofhoudende, in fijne naaldjes kristalliserende stof, welke in koud water nagenoeg niet, in kokend water weinig, maar in alkohol gemakkelijk oplosbaar is; zij is sterker dan piszuur, en ontleedt de koolzure loogen. Yolgens Dumas en Pelouse is zij zamengestcld uit C42 II72 O10, en zoude diensvolgens stikstofvrij zijn. De kleurstof heeft zich uit normale gal nog niet laten afscheiden. Gmelin onderzocht haar aan de bovengenoemde galsteenen; zij lost zich het gemakkelijkst in potaschhydraat op, en wordt daaruit door zoutzuur in dikke, donkergroene vlokken nedergeslagen. Wanneer men er allengs salpeterzuur bijvoegt, dan wordt de oplossing der kleurstof eerst groen, vervolgens blaauw, violet, rood, eindelijk na eenigen tijd geel. Door deze reactiën herkent men ook de aanwezigheid van galpigment in andere dierlijke vloeistoffen, in serum, urine, bloedvocht, enz. Chloor brengt dezelfde opvolgende kleurverandering te weeg, maar minder levendig.

Demarcay noemde de biltere bestanddeelen der gal, die in water oplosbaar waren , choleïnezuur, en houdt de gal voor eene zeep, die uit dit zuur en soda bestaat. Zoo de gal met een ander zuur wordt ontleed, dan ontstaat er een sodazout en het choleïnezuur wordt afgescheiden. Azijnzuur-loodoxyde brengt eenen nederslag voort, welke uit het zuur der gal en loodoxyde bestaat. Het door zuren of loodzouten afgescheidene choleïnezuur geeft met soda verbonden een zout, dat met de gal geheel en al overeenkomt. Demarcay gaf de methode aan, langs welke het choleïnezuur in taurine, galhars of cholzuur veranderd kan worden. De picromel is volgens

(1) Ridtejsiucher toonde er 25 , 5 pCt. zwavel in aan. Vert.

Sluiten