Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuur is afgescheiden, met azijnzuur-loodoxyde nedergeslagen; de gele nederslag, die uit verbindingen der kleurstoffen en vetzuren met loodoxyde bestaat, wordt door doorzijging van de vloeistof gescheiden, en de vloeistof met basisch azijnzuur-loodoxyde nedergeslagen. De nederslag bevat de zuren der gal, met een gedeelte biline. Het grootste gedeelte blijft opgelost en wordt, nadat door zwavelwaterstof het overmatige lood is nedergeslagen, tot droogte toe uitgedampt. Deze biline is met kristallen van azijnzure soda vermengd, en is dat, wat vroeger galsuiker genoemd werd. 2. Gedroogde ossengal wordt door aether van vet bevrijd, in alkoliol opgelost, waarbij het slijm en de zouten achterblijven, dan met chloorbarium ontleed, dat de biliverdine nederslaat, en vervolgens met barytwater vermengd, waardoor de andere kleurstof wordt nedergeslagen. Daarna wordt de uitgedroogde massa weder in alkohol opgelost en met verdund zwavelzuur ontleed, zoo lang als er nog zwavelzure zouten van de in de vloeistof bevatte bases nedergeslagen worden. Om het zwavelzuur en de vetzuren te binden, wordt er alsdan koolzuur loodoxyde bijgemengd, en het opgeloste lood mèt zwavelwaterstof afgescheiden. De achterblijvende massa bestaat uit biline en fellinezuur; zij wordt in water opgelost, en met loodoxyde getrokken, waardoor er een pleisterachlig mengsel van fellinezuur en cholinezuur loodoxyde en biline gevormd wordt, terwijl het grootste gedeelte der biline opgelost blijft en door verdamping in gedroogden toestand wordt verkregen.

De biline is eene heldere, kleurlooze, niet kristalachtige massa, zonder reuk, van een bitteren en onbepaalden zoetachtigen smaak, is in water en alkohol gemakkelijk oplosbaar, maar niet in aether. Hare oplossing in water wordt door zuren niet nedergeslagen , ook niet door looistof; chloor, loogen, aard- en metaalzouten slaan haar ook niet neder; zoo zij echter met veel potaschhydraat of met koolzure potasch vermengd wordt, dan scheidt er zich eene in de alkalische vloeistof onoplosbare verbinding van potasch met biline af, die in alkohol oplosbaar is. Hieruit volgt, dat de biline zich met oxyden verbindt, dat echter door de oplosbaarheid der verbindingen in water de reactiën uitblijven. Men kan door eene biline-oplossing zeer lang chloor leiden, zonder dat er eene verandering ontstaat. Bij eene temperatuur van 60° wordt

Sluiten