Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De pisstof wordt uit de urine verkregen door middel van salpeterzuur of zuringzuur; de urine wordt tot de dikte eener siroop uitgedampt en met salpeterzuur vermengd; bij de verkoeling kristalliseert de salpeterzure pisstof in geelachtige blaadjes, die men door eene herhaalde oplossing in heet salpeterzuur en kristallisatie kleurloos maakt; door koolzure zwaaraarde wordt het salpeterzuur afgescheiden, de massa uitgedampt, en de pisstof door kouden alkohol uitgetrokken, uit welken zij door overhaling van den alkohol kristalliseert. Eene tweede bereidingswijze is de volgende: de uitgedampte urine wordt met absoluten alkohol behandeld, tot dat deze niets meer oplost; de alkoholische oplossing wordt uitgedampt, het overblijvende in water opgelost, en met eene kokend heete oplossing van zuringzuur ontleed; de nederslag, zuringzure pisstof, wordt gezuiverd, en het zuringzuur door koolzuren kalk nedergeslagen; de pisstof blijft in de oplossing. Ook kan de pisstof kunstmatig gevormd worden. Wanneer men namelijk cyanzure potasch in water oplost, en de oplossing met salpeterzuur zilveroxyde vermengt, dan wordt er cyanzuur zilveroxyde nedergeslagen. Door overgieting van den nederslag met eene oplossing van salmiak verkrijgt men chloorzilver en eene oplossing van cyanzure ammonia; zoo deze oplossing wordt uitgedampt, dan wordt de cyanzure ammonia in pisstof veranderd. Beide zijn metamere verbindingen :

il atoom ammonia Pi2 H6.

. Tv- r> r»

1 atoom cyanzuur I>2 Lm U.

< * t ii n

1 atoom water Ü2 V.

= 1 atoom pisstof N4 C2 lis 02.

Verder ontstaat er ook pisstof bij de afwisselende ontleding van cyan en water en door verschillende ontledingen van het piszuur (z. o.). De pisstof vormt, wanneer zij langzaam kristalliseert, kleurlooze, lange en smalle, vierzijdige prismen, bij eene snelle kristalvorming fijne als zijde glinsterende naaldjes. Kaar specifiek gewigt is = 1,55. Zij is reukloos, van eenen verkoelenden smaak, zonder invloed op de plantenkleuren. In water van eene middelmatige temperatuur wordt zij in gelijke deelen opgelost, in kokend water in elke verhouding. Alkohol lost bij 15° ongeveer ^

Sluiten