Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ontstaan er:

1 atoom parabanzuur IV, C6 O4

2 atomen koolzuur C2 04

N4 Ca 08.

Het zuur kristalliseert in kleurlooze, breede, dunne prismen, is gemakkelijk oplosbaar, en van eenen zeer zuren smaak.

6. Oxaluurzuur, N4 Ca Hg 07. Door sterke bases verandert zich het parabanzuur, onder opname van water, in oxaluurzuur:

1 atoom parabanzuur . . . N4 C8 04 -]- 4 atomen water II8 O4

= 1 atoom krist, oxaluurzuur. N4 C6 ïï8 08.

Indien parabanzuur in ammonia wordt opgelost, dan wordt er oxaluurzure ammonia gevormd, uit welke door een sterker zuur het oxaluurzuur als een wit, kristalachtig poeder wordt afgescheiden. Deszelfs oplossing wordt door kookhitte in zuringzure pisstof en zuringzuur veranderd:

1 atoom oxaluurzuur . . N4 C6 Il8 08 wordt ontleed in:

1 atoom pisstof . . . . N4 C2 Hs 02

2 atomen zuringzuur . . C4 06

N4 C0 H8 08. "

7. Alloxantine, N4 C8 II10 Oio, ontstaat door de werking van zeer verdund salpeterzuur op piszuur. Hierbij worden 1 atoom zuurstof en 15 atomen water met het uril verbonden, terwijl er tevens koolzuur, stikstof en salpeterzure ammonia gevormd wor-

"den. Yerder wordt er alloxantine gevormd door de ontleding van alloxan met zoutzuur; er wordt koolzuur ontwikkeld, alloxantine afgescheiden, en in de vloeistof blijft zure zuringzure ammonia opgelost. Ook wanneer 1 atoom waterstof zich met alloxan verbindt, ontstaat er alloxantine. Indien men door eene alloxanoplossing zwavelwaterstof laat stroomen, dan wordt zij met de afgescheidene zwavel nedergeslagen, en van de laatste door oplossing in kokend water gescheiden. Zij kristalliseert in kleurlooze,kleine, harde prismen, wordt in eene met ammonia vermengde lucht rozen- en purperrood, en is in koud water zeer moeijelijk oplos-

Sluiten