Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In geïsoleerde» toestand is het met 2 atomen water verbonden (stearinezuur-hydraat), welke bij de verbinding met bases worden afgescheiden. Het margarinezuur bevat in 100 deelen :

koolstof .... 78,55. waterstof .... 12,44. zuurstof .... 9,06.

Zijne formule is C34 H6G 03 (1); het atoomgewigt 5510,6. Het hydraat bevat 1 atoom water. Het radicaal der beide zuren, margaryl, bestaat diensvolgens uit C34 H66; 2 atomen van hetzelve vormen met o atomen zuurstof het stearinezuur, ondermargarylzuur = 2 (C34 H66) O5; 1 atoom margaryl met 5 atomen zuurstof vormen het margarine- of margarylzuur. Stearinezuur wordt, wanneer het op de kookhitte gedurende eenen korten tijd met zamengedrongen salpeterzuur behandeld wordt, door zuurstof op te nemen, volkomen in margarinezuur veranderd:

1 atoom stearinezuur-hydraat . . . C68 H132 O, -f- 2 Aq.

-j- 1 atoom zuurstof O

= 2 atomen margarinezuur-hydraat • Cc8 Hj32 06 -j- 2 Aq.

Op dezelfde wijze wordt er margerinezuur geboren, wanneer het stearinezuur met zwavel- en chromiumzuur behandeld wordt, waarbij chromiumoxyde wordt afgescheiden. Bij de overhaling van het stearinezuur wordt er, behalve margarinezuur, nog een lager verzuringsproduct van het margaryl gevormd, de margarone (margaryloxyde), C33 H06 O, onder gelijktijdige vorming van koolzuur, gekooid waterstof en water. Redtenracher neemt aan, dat het stearine-zuur bij blootstelling aan warmte eerst in margarinezuurhydraat en margarone ontleed wordt, even als onderzwavelzuur in zwavelzuur en zwaveligzuur, en dat vervolgens een gedeelte van het margarinezuur eveneens in margarone en de overige ontledings-

(1) Bebzeuüs heeft opgemerkt. dat met dc analysen de volgende formulen beter overeenkomen:

voor stearinezuur C6S IIl3fi O- + H2 O.

voor margarinezuur . . . C3, II68 O3 + H, O.

voor elaïnezuur Ctl Hso 04 + F2 O.

Verg. Moider's Phys. Scheik. bl. 263. Vert,

9*

Sluiten