Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij gewone temperatuur vloeibaar is. Het is intusschen zeer moeijelijk om de stearine volkomen zuiver te verkrijgen. Zij smelt bij 62". In water is zij onoplosbaar; in alkobol slechts bij verhoogde temperatuur; ook aether slaat de stearine, welke hij kokend gemakkelijk oplost, bij verkoeling grootendeels weder neder, en houdt bij -(- 1 !j'J slechts !/j2s van zijn gewigt opgelost. Yette en aetherische oliën, carburetum sulphuris of zwavelkoolstof en houtazijn lossen de stearine evenzeer op. De gesmoltene en weder verstijfde stearine vormt eene witte, wasachtige, half doorschijnende, niet kristalachtige massa, welke zich gemakkelijk stukwrijven en tot poeder brengen laat. Uit hare oplossingen wordt de stearine in kristalachtige blaadjes'of witte vlokken nedergeslagen. Bij de drooge overhaling levert de stearine stearinezuur en zijne ontledingsproducten; door zuren en bases wordt zij op de opgegevene wijze in stearinezuur en glycerine ontleed.

De zure (?) margarinezure glycerine (?), margarylzuur glycylovyde hydraat ol margarine wordt verkregen, wanneer de aetherische vloeistof, waaruit de stearine afgescheiden is, aan de vrije verdamping wordt overgelaten. De vlokken, die zich afscheiden, worden door uitpersing van elaïne bevrijd. De margarine smelt bij 48°. Zij is in aether veel gemakkelijker oplosbaar dan stearine, zoodat ZÜ bij 12' slechts 5 deelen aether ter oplossing behoeft; in alkohol van gewone temperatuur is zij nagenoeg even zoo gemakkelijk oplosbaar, als in kokenden. \oor het overige gedraagt zij zich geheel en al als stearine.

2. OJ.IEZUUR, ELAÏNEZUUR OF OLEÏNEZUUR. (1)

Uit de elaïnezure potasch, welke bij de bereiding der stearinezure en margarinezure potasch verkregen wordt en in de oplossing overblijft, wordt het elaïnezuur door middel van een delfstofl'elijk zuur afgescheiden en door herhaalde schudding met warm water afgewrasschen.

Het is eene helder gele, olieachtige vloeistof, welke eerst eenigc

(1) IViet te verwarren met olihèzuur, een zirar, dat slechts in de nifdroogendè oliën van het plantenrijk voorkomt.

Sluiten