Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de matrix zoodanig ziekelijk wordt aangedaan, dat de beweging van het bloed door haar verhinderd wordt. Dien ten gevolge is het echter ook de physiologisehe beteekenis der opperhuid niet alleen om een beschuttend overtreksel der matrix te zijn. Even als elke andere organische cel, kan ook de cel der opperhuid, daar zij zich uit het bloed voedt, aan een zeker doel van het geheel beantwoorden, zoo als de afscheiding, de opneming van stoffen, en, gelijk zal worden aangetoond, zelfs de beweging.

De eenvoudigste elementen der opperhuid zijn cellen met eene kern, die echter noch in vorm, noch in chemische zamenstelling overal en ten allen tijde met elkander overeenkomen. Het standvastigste is de kern (PI. I, fig. 1, b, 5, c, 4, BenC, a, 8, c en op andere plaatsen); zij is rondachtig of ovaal, van 0,002 tot 0,005"' doorsnede (1), meer of minder plat, meestal kleurloos, somtijds echter bleek roodachtig gekleurd, even als bloedkogeltjes, gewoonlijk met een of twee kleine, puntvormige kernligchaampjes

(1) De volgende getallen geven de grootte aan van de kernen der epitheliumcellen in verschillende streken. Voor de ovale zijn de beide doormetingen opgegeven: 0,0020'"— 0,0022/"

Epidermis der glans penis, diepe laag

0,001 ()"' 0.0012'"— 0,0018'"

—— der voetzool, diepe laag .

0,0026"'

van het bindvlies van het oog, diepe laag. . 0,0023"'— 0,0032"'

der tong, bovenste laag 0,0020'"— 0,0042'"

der tong, middelste laag 0,0020'"— 0,0027'"

der tong, onderste laag 0,0013"'— 0,0022'"

0,0011'"— 0,0016"'

van den mond, bovenste laag .

0,0030"'— 0,0050'"

der scheede, bovenste laag 0,0040"'

Epithelium der luchtpijp 0,0016'"

der baarmoeder 0,0027'"— 0,0036'"

0,0018"'

• iler baarmoeder (ovale)

0,0045'"

MAAKSEL.

Sluiten