Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt levendiger door active congestie, donkerder bij stasis \ an liet bloed in de aders. De bruine en zwartachtige kleur der huid op vele ligchaamsplaatsen bij de Europeërs, en over de geheele oppervlakte bij andere menschenrassen, is van eene eigenaardige pigmentlaag afhankelijk.

De opperhuid is weinig elastisch, breekt ligt, en keert, eenmaal uitgespannen, niet weder tot haren vroegeren toestand terug. Van de cutis afgetrokken, schrompelt zij ineen en plooit zich. Zij splitst zich ligt in lamellen, die zich, vooral aan de handvlakte en voetzool, door koking en zelfs door het mes laten aantoonen. E. H. "VVeber (1) merkt aan, dat, wanneer men eene laag met een scherp mes afscheidt, de oppervlakte der snede niet effen, maar even als de uitwendige oppervlakte gevoord is, en besluit daaruit, dat de epidermis de neiging bezit, om zich in blaadjes af te scheiden, en zij door het mes meer gespleten dan afgesneden wordt. Ook van vrije stukken scheidt zij zich in grootere en kleinere blaadjes af. Aan loodregte doorsneden vertoont zich ook bij mikroskopische beschouwing het lamelleuse maaksel, terwijl de geheele oppervlakte der snede met strepen overdekt is, die aan den bovensten of ondersten rand evenwijdig zijn (2). De dikte der menschelijke epidermis bedraagt ten minste V30'", in den handpalm en voetzool echter ï/2—1"' (Krause).

De zelfstandigheid, die de hoofdmassa der epidermis vormt, is onder den naam van hoornstof bekend. Joiw vond in 100 deelen:

hoornstof 93,0—90,0

geleiachtige stof 5,0

vet 0,3

zouten, zuren en verzuursels 1,0.

De laalsten zijn melkzuur, melkzure, phosphorzure en zwavelzure potasch, zwavelzure en phosphorzure kalk , een ammonia-zout en sporen van mangaan en ijzerverzuursel (5). De epidermis is be-

(1) Meckei's Arclriv, 1827, s. 200.

(2) Wendt, De epidermide, Fijj. 3.

(3) De formule, -welke de zamenstelling der opperhuid uitdrukt, is, volgens Mulder, (z. PI,ijs. Scheik., 558) 5 (c« U66 riï oi5) s, maar er is thans -eene mogelijkheid, om het bewijs van hare juistheid tc geven. De eigenschappen der

Sluiten