Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verbinding blijven. Gewoonlijk echter, vooral wanneer men de opperhuid door koking heeft opgelost, scheuren de zenuwtepeltjes aan hunne grondvlakte, derhalve aan de oppervlakte der cutis af, blijven met de punt aan de bovenste laag der epidermis hangen, en trekken zich, wanneer men de laatste wegneemt, uit de kanalen der onderste laag uit. Deze laag schijnt alsdan, van de vlakte beschouwd, zeef- of netvormig doorboord, en in deze gedaante beschreef haar Malpigiii (1) onder den naam van corpus reliculare of cribrosum als een bijzonder vlies, dat bij blanken wit, bij negers zwart zou zijn, en de zweetkanalen en zenuwtepels zou omgeven. Na hem werd zij rete Malpighii of mucus Malpighii, slijmnet, genoemd, omdat zij weeker is dan de buitenste laag. Albiüus (2) verklaarde de openingen van dit vlies, die Malpighi gezien heeft, voor de gevolgen van eene gebrekkige bereiding, en meende, dat ook het rete onafgebroken over de zenuwtepels heenliep. Gelijktijdig echter deelde hij zijn gevoelen mede, dat het rele Malpighii en de epidermis niet wezenlijk verschillen en inderdaad slechts lagen van hetzelfde vlies zijn zou, waarvan de binnenste nog weeker is en intensiver gekleurd. Deze zienswijze hebben nagenoeg alle nieuweren gevolgd, en het is eene algemeene gewoonte geworden, om met den naam rele de binnenste nog niet verharde laag der epidermis aan te duiden, welke naar buiten allengs in de opperhuid overgaat, en ook slechts daarom meer gekleurd is, omdat zij meer met vloeistof is doortrokken. Eene binnenste weekere laag der epidermis beslaat ook volgens ons onderzoek; zij vormt de meer of minder sterke laag van kleine, nog niet afgeplatte, en, zoo als het schijnt, in azijnzuur nog oplosbare cellen, welke de cutis en zeker ook hare verhevenheden onmiddellijk bedekt. Tot deze laag moet men, wanneer men twee lagen moet onderscheiden, den gebruikelijken, hoewel even ongepasten naam van rele Malpighii bepalen. Waar de overgang niet langzamerhand plaats grijpt, is zij ook mikroskopisch gemakkelijk te onderscheiden. De epidermis is gestreept, het rete korrelig. De dikte van het laatste is zeer verschillend en staat in geene bepaalde verhouding tot de dikte der eigenlijke epidermis; somtijds is

(1) O per. Tom. H. Epistol. anut. pajj. 15, de ext. tact. organo. pag. 26.

(2) A/mot. acad. Libr. I, Caput 3.

Sluiten