Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tier (1) zag bij eenen neger, na de aanwending van eene blaartrekkende pleister, dat de oppervlakte der ontbloote cutis rood, zonder pigment was; maar reeds den anderen morgen vertoonde er zich om eiken haarwortel eene zwarte punt. Ook Marx (2) merkt op, dat eene huidplek, waarvan hij het Malpighiaansch slijm door middel van eene blaartrekkende pleister afgescheiden en afgetrokken had, terstond weder hare zwarte kleur herkreeg.

De aanwezigheid van zwart pigment in het oog is voor de verrigting van dit orgaan van gewigt. Het is bekend, dat de enkele diersoorten, bij welke het zwart pigment ontbreekt of weini^ ontwikkeld is (kakkerlakken), reeds bij matig daglicht blind worden. Omtrent de beteekenis van het zwart pigment in de huid laat zich geen vermoeden uitspreken.

Eigenaardige vormen van korrelig-pigmentcellen worden in de oogen van vogels en visschen gevonden. Op de binnenvlakte der choroïdea en, zoo als het schijnt, in eene laag vóór de polyedrische pigmentcellen liggen platte, staaf- en knodsvormige vezels, die dikwijls lang en dun zijn, aan eene of beide zijden toegespitst, en in de lengte naast elkander geplaatst. Gottsciie in Pfaff's Mitlheilmgen, 1856, Heft. 5, S. 1, en volg. Valentin , Hepert. 1857, S. 246, fig. 5. Henle in Müller's Archiv, 1859, S. 587, Hannover, t. a. p. 1840, S. 520.

Bij de dieren komen er ook pigmenten voor, van andere, soms zeer fraaije kleuren; b.v. in het aangezigt der bavianen, aan de snavels en pooten van vele vogels; doch het is waarschijnlijk , dat deze pigmenten niet korrelig, maar opgelost in cellen bevat en meer aan het vet verwant zijn dan het zwarte pigment. Eene scheikundige analyse van de kleurstof der ganzensnavels en pooten gaf Göbel in Sciiweigger's Journal, IX, 456. Op gelijke wijze is het gesteld met het pigment der iris bij de vogels en met de gekleurde kogeltjes op de retina, waarover later gehandeld zal worden. Het als zilver glinsterende pigment op de iris en het buikvlies der visschen bestaat uit

(1) Organ. de la peau, p. 53.

(2) Bordacu, Phys. V, 179.

Sluiten