Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar Je stroomen convergeren ook naar de iinea alba en de buiging van den hals.

physiölogie.

Het haar ontwikkelt en voedt zich op dezelfde wijze als de opperhuid. Het vaatrijk weefsel, waarin het wortelt, zet aan deszelfs oppervlakte de stoffen af, die onder den invloed van de organiserende kracht van het individu zich zelfstandig verder ontwikkelen. Ook het haar groeit van de matrix, dat is van den zak en de pulpa uit, omdat slechts van dezen kant nieuwe slof wordt aangevoerd. De nieuw gevormde deeltjes dringen de anderen voor zich uit naar buiten. Evenzoo min als aan de opperhuid , wordt het verlies, dat de haren aan het buitenste gedeelte lijden, door het naastgelegene gedeelte hersteld, maar slechts door het aangroeijen van onderen aangevuld. Wanneer de punt van het haar afgesneden of afgebroken is, wordt zij niet op nieuw gevormd.

Het deel van het haar, dat liet eerst gevormd wordt, moet derhalve de punt zijn; dit wordt ook door de ondervinding bevestigd; daarna volgt de schacht. Hoe deze gevormd wordt, laat zich voor een gedeelte uit het anatomisch onderzoek opmaken.

Op de buitenste oppervlakte der haarpulpa, en in de vore tussclien haar en den bodem van den vaatrijken haarzak, zetten zich, als een epithelium dezer deelen, cellen af, die voortdurend door nieuwe worden vervangen. Van deze cellen worden de buitenste in de breede vezels der bast-zelfstandigheid veranderd. De celkernen groeijen eveneens gedurende eenigen tijd in de lengte, worden daarbij dunner, en schijnen later grootendeels te verdwijnen. De binnenste cellen, welke zich boven de punt der pulpa bevonden, blijven veel verder in de hoogte in haren primitieven toestand, loopen later door resorptie der tusschenwanden ineen, terwijl zich in haar en om de kernen hier en daar conglomeraten van pigmentkorreltjes vormen. Uit deze wordt de mergzelfslandiglieid gevormd. Hoe de buitenste laag van het haar, die uit schubjes bestaat (epidermis-overtreksel van het haar, volgens Meyer), gevormd wordt, is nog niet duidelijk. Of zij groeit eveneens van onderen naar boven, zoodat de buitenste cellenlaag van den haarknop in de schubjes overgaat, óf zij wordt door de wanden van

Sluiten