Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de

BIJZONDERE

ZIEKTE- en GENEZIMSLEEIt

UIT EEN KLINISCH STANDPUNT BEWERKT,

DOOR

Dr. C A. lt Xj CA1VSTATT,

Gewoon Hoogleeraar in de Geneeslunde aan de Hoogeschool te Erlangen en medelid van verscheidene geleerde Genootschappen.

UIT IIF.T IIOOGDUITSCII VERTAALD

DOOR

H. H. ii i G G 11 ar, jP,

Doctor in d. Geneej-, Heel- en Verloskunde te Amsterdam,

derde deel, tweede afdeeling.

' I

UTRECHT,

C. VAN DER POST, Jr.

1811

Amsterdam, C. G. VAN DER POST.

Sluiten