Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Gebreken van de stem. . . . . • 55.

Aphonie 55.

Paraphonie , 57.

Alaiia 58.

Algemeene genezingsleer van de ziekten yan het strottenhoofd en van de luchtpijp. . 40.

I. üypertrophie en atrophie van het strottenhoofd en van de luchtpijp 44.

II. Bloedovervulling, vochtstilstand, ontsteking van het strottenhoofd en van de

luchtpijp (laryngo-, tracheostasis, laryngitis en tracheitis acuta) 45.

а) Laryngitis mucosa acuta 45.

б) Laryngitis suhmucosa (angina laryngea oedematosa) 50.

c) Perichondritis laryngea 55.

d) Epiglottitis 54.

Croup der kinderen 56.

Croup der volwassenen 87.

Typheuse strottenhoofdsontsteking (laryngotyphus) 90.

Strottenhoofdsontsteking door uitslagziekten (laryngostasis exanthematica). . . 91.

Druiperontsteking van het strottenhoofd. 92.

Ettering en verzwering, tuberkelzucht 95.

Strottenhoofds- en luchtpijpstering, keeltering 95.

III. Gelijkaardige en vreemdasydige weefselvorming • . . . . 109.

Vreemde weefsels in het strottenhoofd en de luchtpijp (slepende vernaauwing). . 109.

IV. Zenuwziekte 1 115.

Asthma laryngeum infantum en asthma Millari acutum 115.

Tweede Af deeling.

Ziekteleer van het strottenhoofd en van de luchtpijp, uit het standpunt van den oorsprong hunner ziekten beschouwd 125.

Aangeborene luchtpijpsfistel 124.

Vreemde ligchamen in de luchtwegen 125.

Aanhangsel tot de ziekten van het strottenhoofd en van de luchtpijp 127.

Ontsteking van de schildklier en van den krop (thyreoideitis en struma inflammatoria) * 127.

c.

ZIEKTEN VAN DE LONGEN EN VAN «ET BORST VLIES.

Eerste Af deeling.

Inleiding tot de ziekte- en genezingsleer van de ziekten der longen. ....... 429.

A) Objectief plaatselijke verschijnselen der borstziekten 130.

B) Subjectief plaatselijke verschijnselen der borstziekten 435.

Moeijelijke ademhaling (dyspnoea) 455.

Hoest 458.

Fluimlozing en fluimen 464.

Algemeene genezingsleer van de ziekten der luchtwegen 473.

Sluiten