Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, uit vaatopgewektheid, bloedophooping ontstaande, in synochale koortsen plaatsvervangend voor andere bloederige afscheidingen plaatsgrijpende neusbloeding heeft meest het karakter eener active, die uit verwondingen, uit verhinderingen van den aderlijken bloedsomloop, uit eeuen van het gestel of van eene vochtontmenging afhankelijken aanleg ontstaande, het karakter eener passive bloedvloeijing. Ter herkenning dienen voorts de vo -

gende punten:

Active neusbloeding.

De voorboden der neusbloeding bestaan uit verschijnselen of ziekten met het karakter van algemeen of plaatselijk versterkte vaatwerkzaamheid.

Het uit den neus vloeijend bloed is helder rood, stolt snel en vormt soms zelfs eene ontstekingskorst.

De zieken voelen zich door de bloeding verligt; met haar nemen de verschijnselen van bloedophooping af, of zij verdwijnen.

De hoeveelheid van het afvloeijend bloed is gewoonlijk matig of gering; de bloeding staat meest van zelve.

Passive neusbloeding.

Voorboden ontbreken geheel, of zij zijn verschijnselen van asthenische ziekten en van ontbinding des bloeds: scheurbuik, rotkoorts, uitslagziekten met een rotachtig karakter, enz.

Donker, vloeibaar blijvend, waterig , somwijlen kwulijkriekend bloed wordt uitgestort.

Hier neemt met den duur der bloerlincr rlr> reeds bestaande zwakte toe ;

er verschijnen flaauwten , het gelaat wordt bleek, de pols zwak. Echter mag men den pols alleen niet vertrouwen, het gebeurt vrij dikwijls dat bij de passive neusbloeding de slagader vol, hard en gespannen op het gevoel is (1).

Hier kan het bloedverlies zeer aanzienlijk zijn , en dikwijls is er kunsthulp noodig om de bloeding te stillen.

K 43 Vloeit het bloed door de achterste neusgangen af en wordt het uitgeworpen, of wordt het ingeslikt en dan door den stoelgang ontlast, dan kan men omtrent de plaats, vanwaar het bloed komt, in twijfel zijn. Maar men ziet het bloed uit de neusgangen in de keelengte afvloeyen, wanneer men den mond wijd laat openen. Laat men den zieke door schrapen de afgescheidene vochten uit de neusgangen in de keel halen, dan spuwt hij bloed niet neusslijm uit.

Beloop en uitgangen.

§ 44 Gewoonlijk duurt de bloeding uit den neus niet lang; active neusbloeding duurt korter dan passive. Echter zijn hiervan uitzonderingen; men heeft het neusbloeden verscheidene dagen achtereen zich zien herhalen en Gendrin zag het 24 uren onafgebroken aanhouden (2).^ Het keert zeer ligt terug, dikwijls houdt het hierin eene zekere periodiciteit, en her-

(1) Leerzame voorbeelden van dien aard verhaalt J. P. Frank, 1. c. { 592.

(2) L. c. p. 88.

Sluiten