Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behandeling.

S 76. Men kent geene andere, dan de verwijdering van het grondlijden. b) parosmie; (paraesthesia 0lfact0ri4. • olfactus t)FPRavattt«

idiosyncrasia olfactoria; zmsbemog ATdm rÏu^^;

J. FtL-re, 1. c. S. 958.

Verschijnselen.

$ tl. De zieken ruikende dingen anders, dan gezonde personen. Aan-

Lammeefedeeaa T ^ V' ^ gT r°Ze"' na8elen ziJ» hun onaangeaam, en de aandoening door dezelve kan zoo hevig ziju, dat zij hoofdnfin

ÉTï ?™"n "jn -ull«

g ), de zieken worden door onaangename reuken vervolgd en deze in 1 iii i ec"ten reuk moet waarnemen. In een door Früvkei mp

trt™, s ïï i" r'Jr 'o'tom™ ™j

7- i i '. > die "a»r des middags en des avonds kwelde (2)

ïïfïïLïïSa en«ï T1 *se "™-\*

stoorde. ° ' n creosoot> hem in alle tafelgenot

Herkenning.

s,r8;Jan zenuyachtige parosmie verschillend is de door stinkend neusshjm, door zweren ,n den neus, in de keel, in de longen veroorzaakte o

hSnroer riekende'stoff311 ^ ™de" de

nen waMgenomen worden ^ °°k dw and"e P~

Oorzaken.

ëil=|:-SS£K=SS

!S»WWSSb8S

™®®^^ontstaai^^oor ^deedig^nge'n^van'^et ïo<rfd^S gebréke n° in^e^hereê*

(1) Zie voorbeelden van deze idiosyncrasie bij J Fkivb 1 „ arr, ».

p. 223; WiGirea in Hüfzi. Journ. Bd. XXXUI. U. V. S ' 71 " P'

(2) Terg. Pre„M. med. Ver. Zeitg. 1837. 52. ' Sm.8 Jahrb. M xx„ g 2g<

Sluiten