Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgende ziekte van langdurige» of vaak herhaalden vochtstilstand in de luchtbuizen of in de longen, waardoor verslapping, verlies van veerkracht, liypertrophische opzetting van de weefsels der luchtbuizen, gedeeltelijke toesluiting der longblaasjes en der fijnere luchtbuistakjes, verdorring en opschrompeling van het longweefsel veroorzaakt is. Daar deze toestanden vrij veelvuldig in den hoogeren ouderdom voorkomen, komt ook de luchtbuisverwijding meest op dezen leeftijd voor. Maar men heeft ook bij kinderen, inzonderheid den rozekransvorm, als naziekte van den kinkhoest waargenomen. Eindelijk kan hij door toesluiting der luchtbuistakken ten gevolge van verdorde tuberkels in de longen ontstaan.

Beloop en uitgangen.

§ 487. De geringere graden der luchtbuisverwijding kunnen door het geheele leven heen voortgesleept worden, zonder dat de zieken daarvan meer last hebben , dan van iederen slependen catarrhus. De hoogere graden dezer verandering veroorzaken, uit hoofde van de verdorring van een aanzienlijk gedeelte des longweefsels, verwijding van het regter hart en ten gevolge daarvan algemeene blaauwzucht en andere gevolgen van organische hartziekten. Gemeenlijk sterven ook deze zieken onder verschijnselen van organische hartziekten, aan waterzucht, vermagering enz. De door dezen toestand veroorzaakte blaauwzucht sluit de tuberkelzucht uit.

Behandeling.

§ 488. De taak der behandeling is: bestrijding van de primitive aandoeningen, die de luchtbuisverwijding veroorzaakten; zijner teekenen vaneenen congestiven toestand, van eeuen vochtstilstand der ademhalingswerktuigen aanwezig, dan zoekt men eerst door plaatselijke en algemeene bloedontlastingen, wier hoeveelheid echter altijd met inachtneming van het gestel des lijders bepaald moet worden, dit beginsel der ziekte weg te nemen. Is er nu meer een matige graad van passive bloedovervulling aanwezig, dan komt de behandeling der slepende luchtbuisontsteking te pas; men geeft inwendig versterkende, bittere, balsamische middelen , kina en ijzerbereidingen, laat de zieken dampen van teer, terpentijn, chlore, iodium, balsamische harsen inademen, om daardoor aan de verslapte luchtbuizen vernieuwde veerkracht te verschaffen en de opzetting van het slijmvlies tegen te gaan. Een hoofdgedeelte van de kuur bestaat in eene wel ingerigte en vlijtig volgehoudene oefening der longen; men raadt tot dit einde den lijder aan om dikwijls volledige inademingen te doen, ten einde op deze wijze het nog gezonde deel der long zooveel mogelijk uitgezet worde.

II.

BLOEDOVERVULLING , VOCHTSTILSTAND , ONTSTEKING EN AFSCHEIDINGSAFWIJKING,

.ONTSTEKING EN CATABRHUS DER LUCHTBUIZEN; (BBONCHOSTASIS, CATABRHUS BRONCHIORUM, BRONCIIITIS, BRONCHOBRHOEA).

Verg. de Literatuur tot de 18de eeuw in Eisenman* , die Krankheilsfamilie Rheuma. Bd. 1 S. 185 en Bd. 111. S, 113. — ViTEa, 1). de catarrliis. Yiteb. 1701, — Wkdkl, D. de

Sluiten