Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sloopt, vermagering en hectische koorts veroorzaakt, dan noemt men deze soort van luchtbuisontsteking plithisis pituitosa. De wijze van ontstaan, de belemmering van de ademhaling enz. zijn dezelfde als in de slepende luchtbuisontsteking. De hoeveelheid der fluimen is dikwijls ongehoord, en kan dagelijks zelfs verscheidene ponden bedragen. De fluimen kunnen al de boven beschrevene eigenschappen bezitten, vloeijen gemeenlijk ineen, hebben vaak eenen walgelijk zoeten smaak; de fluimen zouden in de slijmvloeijing der luchtbuizen', volgens Nadcbe, steeds meer of minder zuur reageren, terwijl de ontstekingachtige fluimen loogzoutig zouden zijn. De huid is ruw en droog, het darmkanaal hardnekkig verstopt, de pis spaarzaam, donker gekleurd. De eetlust blijft vaak lang goed, de dorst is vermeerderd; daarbij vermagering en een loodkleurig uitzien des lijders. Eerst later verschijnt er koorts met verhellingen tegen den avond, gloeijende handpalmen en voetzolen; gemeenlijk ontbreekt, ten minste in het begin, het colliquatief zweet of de doorloop, die bij zwerende tering voorkomen. De slijmtering kan ook met de verschijnselen van het asthma humidum gepaard zijn. De slijnivloeijing der luchtbuizen kan vele jaren lang duren, zonder de krachten te benadeelen, en bereikt vaak eerst zeer laat den graad van vochtontbinding. De auscultatie en percussie leveren slechts de gewone teekenen van slepende luchtbuisontsteking, niet de stellige kenmerken van de ware zwerende longtering op.

Zamenstellingen.

§ 528. De verschijnselen van al deze soorten van vochlstilstand in de longen ondergaan velerlei wijzigingen door zamenstelling met secundaire ziekten. De ontsteking kan zich van de luchtbuizen tot enkele deelen van het longweefsel uitbreiden, en met de luchtbuisontsteking verbindt zich dan longontsteking in een of meer kwabben. Echter is dit veel zeldzamer het geval, dan dat zich pleuris met bronchitis verbindt, zonder dat het tusschenliggend longweefsel daarbij is aangedaan. Somwijlen ontwikkelt zich zeer snel zuchtige infiltratie van het longweefsel; er vormt zich verwijding deiluchtbuizen, emphysema der longen; de lang aanhoudende en vaak terugkeerende inspanningen tot ademhalen veroorzaken eindelijk organische hartziekten, en daar van den anderen kant de organische hartziekten ook meest passive bloedovervulling van het slijmvlies der luchtbuizen na zich slepen, is het vaak moeijelijk te beslissen of de hartziekte, dan of de luchtbuisziekte de primaire aandoening is. Dikwijls voegt zich bij slepende luchtbuisaandoeningen huidwaterzucht, uitstorting van water in de borstvliesholte.

Herkenning.

§ 529. De bronchitis acuta en capillaris kunnen met longontsteking en pleuris verwisseld worden. De volgende teekenen dienen ter onderscheiding :

Bronchitis acuta en capillaris. Longontsteking en pleuris.

De zieken voelen de pijn achter het Ilier is de pijn meer op zijde, scherp borstbeen van boven naar beneden, omschreven , niet zoo uitgebreid als bij zich naar de zijden verspreidend. acute luchtbuisontsteking.

Sluiten