Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene blijvende afleiding te onderhouden. Te overijld prikkelen en versterken bij zulke voorwerpen kan de slepende luchtbuisontsteking in den acuten vorm doen overgaan, of bij voorbeschiktheid tot tuberkels de afzetting derzelve begunstigen. Andere behandelingsregelen dienen gevolgd te worden , wanneer de zieken slappe, phlegmatische , tot eene rijkelijke afscheiding op het geheele slijmvliesstelsel voorbeschikte, afgeleefde voorwerpen zijn. Hier vereischt de slepende ontsteking of slijmvloeijing der longen van het begin af aan de aanwending eener meer prikkelende of versterkende geneeswijze, waardoor de algemeene bloedsomloop aangezet en de colliquatie van het slijmvlies tegengegaan wordt. Het getal der hiertoe aangeprezene middelen is zeer groot. Men kan ze in harsachtige, zamentrekkende en versterkende middelen onderscheiden.

§ 576. Het veelvuldigst worden de harsachtige middelen tot beperking der slijmafscheiding in de luchtbuizen gebruikt, en onder deze is het meest geliefkoosde middel de door Thomas Füller, Fr. Hoffxaxs, Siasoss, Gessser , Yabcresgh, Lestis, Arbstrosg, Halie, Baroche, Jïecmass, Philipart aanbevolene bals. copaicae. Stok.es verbindt den balsem met zwavelzure chinine; Bretoxseac ried lavementen met copaivabalsem aan (1). Coplasd verkiest liever andere balsems of harsen, myrrhe, kamfer, peru-, tolubalsem , ammoniakgom, benzoëhars, teerwater en terpentijnbereidingen (2). Behalve het inwendig gébruik laat men deze zelfstandigheden in den vorm van dampen onmiddellijk op het ziek en verslapt luchtbuisslijmvlies werken; Elliotsos laat 3—4maal daags 20 minuten lang de dampen van den looikuip inademen; tot hetzelfde einde dienen harsachtige terpentijndampen; men kan de balsems als tabak laten rooken (Raspail's kamfercigaren). Bekend en veelvuldig geprezen (Crichtos, Pagesstecher , Hcfelasd, Forbes, Hastisgs, Gaxsal en anderen) zijn de teerberookingen (3); men laat den teer

(1) Men geeft 100 droppels van den balsem in twee oneen slijm en evenveel gesuikerd water, en laat daarvan *s morgens en 's avonds de helft nemen; van lieverlede wordt de gift van den balsem verhoogd. Of Delpech's mengsel: R> Bals. copaiv., syr. snee. citri, aq» flor, aurant., a<j. menth. pip. aa , acid. snlph. dil. 5/?« S. Omgeschud 5 m. d. 1 theelepel vol met een slijmig afkooksel. — Resin. bals. copaiv. 5j > extr. hyoscyam. gr. xxiv, snlphat. chinin. gr. xij. F. pil. No. xxiv. 3 m. d. 2 p. (Stokes).

(2) Balsam. peruv. 5Ü > vitell. ovor. 5Ü» terendo sensim misce c. a<|. foenic. ^vj, li<j. ammon. anis. 5j * 8yr- bals. peruv. ^j. S. Omgeschud a. 2 u. 1 eetlepel (SoBERXHEUt). — De myrrhe is tegen slijmtering door ta* Stokte* , Weelhof, Fb. Hofman , S en leg el , Jïelldï , Gbipfith , "Weikabd, Jah:t , Richter , Mabccs ,-Saitoee aangeraden: Pt Myrrh. elect. 5"j j bals. canadens. s. peruv. extr. opii 5/?- M. f. pilul. gr. ij. S. a. 2 u. 2—3 pillen (Richteb;. — Spermat. ceti, terebinth. venet. aa 3y > bene mixtis adde myrrh. pulv. 5j j oliban. pulv. <j. s. nt f. pil. gr. iij. Consp. pulv. rad. irid. florent. S. a. 3 u. 1 pil (Boerhaave). — 1^, Myrrh. pulv. 5j, subcarb. potass. gr. xxv, aq. menth. crisp. ^viij , snlphat. ferri cryst. 9j 9 sacch. alb. S. Omgeschud 4 m. d. 1 eetl. (Grifftth's mixtuur). Ook afkooksels van pyn- en dennenspruiten : de eerste spruiten van pinus 'sylvestris worden tot f — 1 once ad col.

met water of wei afgekookt, deze hoeveelheid moet dagelijks verbruikt worden.

(3) Men laat teer in een aarden vat op een heet ijzer zetten en gaat met de verdamping zoo lang voort, totdat de geheele kamer met damp gevuld is. Uit dezen dampkring mag de lijder niet snel in eene geheel zuivere lucht overgaan. Vreest men den prikkel der zure dampen , dan laat men polasch bij den teer mengen. Na eenigen tijd kan men terpentijnolie bij den teer laten voegen. Men laat die berookingen 3—4 m, daags herhalen (Nacmajs).

Sluiten