Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met tuberkelzucht, met oude luchtbuisverkoudheden enz. kan de fluimlozing op velerlei wijzen -veranderen.

§ 644. 8) Hoofdpijn, ijlen, slaapzucht. Het is te begrijpen, dat in de longontsteking de belemmering van den kleinen bloedsomloop in de longen, de daardoor verhinderde terugvloeijing van het aderlijk bloed uit het hoofd, de gebrekkige bloedverandering, stoornissen in de verrigtingen der hersenen moeten te weeg brengen. Ook klagen de meeste lijders aan longontsteking over hoofdpijn, welker hevigheid gemeenlijk met de hevigheid der plaatselijke ontsteking en der koorts in overeenstemming is. De aderlijke bloedovervulling der hersenen veroorzaakt hoofdpijn en zeer vaak ijlhoofdigheid , weiuitzweetingen in de hersenholten en hersenvliezen, eindelijk eenen slaapzuchtigen toestand; deze reeds door HirpocRATES voor gevaarlijk gehoudene verschijnselen komen gewoonlijk in het tweede of derde tijdperk der longontsteking bij zeer hevige graden van belemmering in het ademhalen op. Pelletan zag nederdrukking der krachten en ijlhoofdigheid bij ontsteking der bovenste longkwabben , en zulke gevallen liepen meestal erg af. Echter heeft de ijlhoofdigheid niet altijd bij lijders aan longontsteking dit bedenkelijk karakter. Zeer vaak is het slechts verschijnsel van hevige koortsopgewektheid, gelijk er ook individus zijn, die bijna in alle ziekten ijlen, zonder dat dit invloed heeft op de voorspelling. Dit koortsijlen vertoont zich voornamelijk gedurende de avondverheffing. Niet zelden verbinden zich, vooral bij hypochondristen en hysterischen, hiermede andere verschijnselen van zenuwachtige bewogenheid, slapeloosheid, aanvalsgewijze terugkeerenda drooge hoest, snaarvormige spanning van den pols, heldere pis, plaatselijk zweet.

§ 645. 9) Gelaatskleur. Andral spreekt ten stelligste de bewering tegen, dat de wang aan de zijde van den ontstoken longvleugel somwijlen sterker roodgekleurd is, dan de andere; hij beweert dat sterkere roodheid aan eene zijde slechts plaats grijpt, wanneer de zieke eenen tijdlang daarop heeft gelegen. De boven vermelde bloedovervulling openbaart zich ook in de meestal levendige roodheid des gelaats , in de opspuiting van het bindvlies. Naarmate van de hevigheid en den duur der belemmerde ademhaling gaat de roodheid in blaauwe kleur over, en gaat de ziekte nog verder voort, dan neemt de gelaats- en huidkleur eene gele aardvale tint aan, die men geelzuchtig heeft genoemd, en welke Andral met de eigenaardige tint in kankerachtige ziekten vergelijkt. Deze gele kleur is niet slechts aan die gevallen eigen, waarin deelneming van de lever plaats grijpt, maar zij is vaak een karakteristiek teeken van diepe bloedontmenging en Andral verzekert, daaruit meer dan eens den derden graad van pneumonie herkend te hebben (1).

§ 646. 10) Koortsige terugwerking der gezamenlijke bewerktuiging. Longontsteking zonder koortsige terugwerking is zeer zeldzaam, en wij hebben reeds herinnerd, dat de koorts zelve dikwijls de longontsteking voorafgaat.

(1) Bij 14 zieken van Briquet vertoonde de huid van het gelaat en van de bovenste Jigchaamsdeelen de geelzuchtige kleur; van deze hadden slechts 5 longontstekingen het onderste gedeelte der regter long aangetast, terwijl bij de 9 overige de ontsteking de andere deelen der long innam. Tan deze 14 lijders werden slechts vijf genezen en 9 stierven; van de genezenen hadden bijna allen longontsteking in het tweede tijdperk gehad. Meu kan dus deze geelzuchtige kleur met regt voor een erg teeken houden (Eeiquet, t. a. p.).

Sluiten