Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is dus geenszins een onbedenkelijk middel. Spiesglanspuisten op het slijmvlies van de keel, en moeijelijk slikken na het gebruik van braakwijnsteen bij longontsteking heb ik zelf gezien; zulke sporen van puistachtige en schijnvliesachtige ontsteking, heeft men bovendien in den slokdarm tot aan den maagmond vervolgd, en zelfs in de maag en in de darmen enkele overvoede slijmbeurzen aangetroffen (1).

§ 700. Als een zachter, maar ook minder te vertrouwen surrogaat van den braakwijnsteen is het wit spiesglansversuursel door Hécamies , Miqdel , Fihahz, Malix, Hospital aanbevolen. Men geeft het tot IS grein daags en kan tot 40 gr. klimmen (2). Daar het niet in voermiddelen wordt opgelost, moet het, om zich door omschudden goed te mengen, door sublimeren bereid , zorgvuldig tot poeder gebragt, en het mengsel bij het gebruik goed omgeschud worden.

§ 701. In de meeste gevallen, van sthenische longontsteking, is de behandeling met bloedontlastingen in verband met het inwendig gebruik van braakwijnsteen, met eene gelijktijdige streng 'ontstekingwerende leefwijze, drinken van laauwe (niet koude) dunne, slijmige aftreksels of afkooksels, garstafkooksel met azijnhonig, dranken met plantaardige zuren, onder het houden van de grootsche ligchaams- en zielsrust dienstig (3), en hoogstens is het noodzakelijk, in het tijdperk der verdeeling nog eene Spaanschevliegenpleister aan te leggen.

§ 702. Tot ondersteuning der ontstekingwerende behandeling , dienen vele geneesheeren salpeter tot 5j—5'j in een slijmig afkooksel toe; anderen (Friedebich, Eisesmash) houden hem voor ontbeerlijk. Ik geloof zelf, dat hij door werkzamer middelen kan vervangen worden. Daarentegen wordt aan het door Armstrokg en Hamiltox dringend aangeprezen calomel, vooral in verbinding met opium, door vele geneesheeren (Vogel, Thomank, Sakexreuter, Schmidtmasn , Horx, Richter) groote waarde toegekend, voor zoover door deszelfs gebruik bloedontlastingen zouden bespaard kunnen worden, en het zich vooral in die gevallen nuttig zou betoonen, waar zulke ontlastingen niet meer raadzaam zijn. Schmidtmank geeft, nadat de ontsteking eenigermate verdoofd is, des morgens en des avonds, in hardnekkige gevallen ook des middags 1—2 grein calomel met 1 grein opium (4). Horx geeft aan volwas»

(!) Marsox de Brocé in Schmidt's Jahrb. Bil. XXV. S. 57.

(2) Malin wendde het bij volwassenen en wel altijd na eene voorafgaande matige bloedontlasting, alle 2 uren van 9—12 grein en bij jongeren van 1—6 grein, alleen, of inet digitalis of hyoscyamns, of ook kamfer aan (Malix in Schïidt's Jahrb. XVII, 156).

(3) Wonderlijk is Haüilton's verbod van het gebruik van drank bij longontsteking. Hij was xoo vast van het gewigt zijner geneeswijze overtuigd, dat hij zelfs voetbaden yoor schadelijk hield, omdat door de daarbij plaats grijpende opslorping vocht in de bewerktuiging komt (Williams Brustkrankheiten etc. 281). Ook verdient hier vermeld te worden, dat Sisexhajc, Cdllex, Mcsgkate hunne aan horstontsteking lijdende zieken, zoo hunne krachten het maar eenigzins toelieten, dagelijks eenige "toren uit het bed lieten blijven; MüSGaAVE gelooft inzonderheid, dat niet enkel de warmte en last der beddedekens, maar ook de warmte , die het ligchaam van de drukking en van het liggen op het bed aanneemt, de ontstekingskoorts vermeerdert (Samml. auserl. Abh. Bd. V. S. 657).

(4) In den tusschentijd dient ScniiDTBAXX een senega- of salebafkooksel met kamfer en ammoniakzout toe en legt eenen Spaanschevliegenpleister op de ontslokene plaats: »Hac ratione,''

Sluiten