Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vingen en inwrijvingen op de plaats van het zijdewee zijn buiten twijfel hier van meer nut dan bij longontsteking en moeten niet verzuimd worden. Vooral zijn zij volgens Akdral nuttig bij individus met magere spieren op

de borstwanden. ., ,

<S 757. Zeer werkzaam tegen pleuris is het inwendig gebruik van calomel met opium naar HamiiWs manier; van groote giften opium na voorafgegane aderlatingen hebben reeds Hüxda*, Sabcok, TniMm» heilzame gevolgen gezien. Maar is met pleuris een tamelijke graad van longontsteking verbonden, dan wendt men ook de braakwijnsteen, het azijnzuur lood volgens de in het hoofdstuk over longontsteking opgegevene regelen aan De keuze dezer middelen wordt vooral door het oorsprongskarakter der plaatselijke aandoening mede bepaald. Eisehmam geeft bij rheumatische pleuris aan vinum colchici opiatum boven alle andere middelen de voorkeur.

K 758 Dikwijls grijpt de aanwending van Spaanschevliegenpleisters op de pijnlijke plaaïs der borst te overijld plaats. Doelmatig is het gebruik van revulsiva eerst dan, wanneer door aderlatingen, opium enz het synoc aal karakter der plaatselijke en algemeene terugwerking afgestemd en de koorts gematigd is; de Spaanschevliegenpleister ruimt dan het laatste overschot van den vochtstilstand op en bepoedigt de opslorping der uitzweeting. De bijna bestendige aanwezigheid van Vloeibare uitstorting by pleuris vereischt ook na de verwijdering van den vochtstilstand de aanwending van zoodanige middelen, die dooi het aanzetten der colatoria de opslorpende werkzaamhe.d op eene zekere hoogte houden. Het natuurkundig onderzoek leert ons den stand der uitzweeting kennen; is de bewerktuiging zelve werkdad.g om dooi- uitscheidingen door de huid, de nieren of het darmkanaal den teiuggang van het ziekteproces te ondersteunen, dan zoekt de geneesheer door het bewaken van den leefregel alle stoornis der natuurlijke genese.pogingen te verhoeden en is overigens bedaard aanschouwer. Maar staan de uitscheidingen stil, dan is het zaak, om door kunstmatige medehulp de colatoria te openen; het zachtst werkt eene gelijkmatige verdeehng der uitscheidende pogingen over de huid, het darmkanaal en de nieren maar waar het een of het ander dezer deelen hardnekkig gesloten blijft, moet daarvoor een ander des te krachtiger bijspringen; dikwijls ontdekt de practische geneesheer, dat de trek der uitscheiding over het geheel meer naar een bepaald uitscheidingswerktuig gerigt is en deze wenk zal door hem niet verzuimd worden (1). Onder de zweet- en pisdrijvende en purgeermiddelen moeten zoo mogelijk die gekozen worden, welke a11®

genschappen missen, en de koorts dus met weder aanstoken. Men dient

m schonieis zag in enkele gevallen de ontlasting alleen door het darmkanaal plaats grijpen en dat ^el enkel door de ontlasting van wciachtig vocht of in zeldzame gevallen van eene geheel li rl vinei stof Veelvuldig is de uitscheiding door de nieren en dikwijls kan men op etter gelijken • ^ hoe(lanigheid der pis tot den aard der nitstorting be¬

duiten ^Waax" deze 'uitscheiding etterachtig is , vertoon» zich nog voor den geneesheer gewigtige aanduidselen Deze uitscheiding pleegt namelijk volgens ScEÖHIE.N in de pis slechts des nachts plaats te -rijpen en gemeenlijk gaat haar des avonds eene hectische koorts vooraf; de koor , L tegen den morgen weder nalaat, kan een sthenisch karakter aannemen ™ eene ontlasting vereisehen; er kan hier zelfs nieronLteking bijkomen (SciIoNLEIH S Klinische \ortag-, herausg. v. Güterbock. H. I. S. loG).

Sluiten