Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene zaroentrekking der vaatuiteinden te bewerken, niet billijken. Tegen hardnekkige bloedspuwing bezitten wij in koude omslagen op de borst, in omslagen van gestampt ijs, in liet drinken van sneeuw- of ijswater, in het laten smelten van stukjes ijs, roomijs, in den mond, een heerlijk bloedstelpend middel (1).

§ 918. Het als volksmiddel bekend, en ook door vele geneesheeren (2) gebruikt keukenzout heeft den naam van een specifiek middel tegen bloedspuwing verkregen. Dit middel heeft veel waarde, omdat men het dadelijk bij de hand heeft, en het dus overal zonder uitstel kan aangewend worden. De door anderen (Dickson, Bury , Gibbon, Recamier, Devilliebs, Sacds, Gaediheac enz.) aangeprezen salpeter, het ammoniak zout (Lentin), het glauberzout (Hufeland, Spiegel) werken waarschijnlijk op dezelfde wijze, als het keukenzout (3).

§ 919. Als beproefde bloedstelpende middelen zijn reeds (Deel I, bladz. 126) de ipecacuanha, het azijnzuur lood, het moederkoorn opgenoemd. Zij worden in het bijzonder en met goeden uitslag ook tegen bloedspuwing in gebruik gebragt, de ipecacuanha bij voorkeur in die gevallen, welke een zenuwachtig-erethisch of krampachtig karakter vertoonen (4).

§ 920. Behandeling van de passive bloedspuwing. De bloeding kan van het begin af aan een passief karakter hebben; maar active bloedingen nemen ook, wanneer zij eenigen tijd geduurd hebben, met groot bloedverlies ge-

(1) De koude, tegen bloedspuwing reeds door Hippocrates, later door Caelius Aürelianus aanbevolen , werd door Gervasiüs , Giiisi , Burseriüs , Mertens , Rivière , Mcsgrave , Renard , Gallereüx en anderen aangewend. Men laat om het kwartier of om het half uur een glas koud ijswater drinken, en dit verscheidene dagen of weken lang voortzetten. Gruberg en Pitschaft laten koude omslagen bij mannen op den balzak , bij vrouwen op de borsten leggen. Gendrin meent, dat men in bedenkelijke gevallen het inademen van koude lucht, zoo als Drake die tegen luchtbuisontsteking aangeraden heeft, beproeven kan.

(2) Rush, Shiel, S hippen, Percival, Dömling, Kühn, Michaelis, Mönïiig, Hannstrom, Schmidtmann. Men geeft den lijder, zoodra het bloedspuwen begint, 1 thee- tot 1 eetlepel vol tot fijn poeder gebragt zout, droog. Het bloedspuwen zou dadelijk ophouden; waar dit niet het geval is, geeft men 2—3 en meer lepels vol na eikanderen, totdat het ophoudt; om instortingen voor te komen , laat men het keukenzout 3—4 dagen lang eenmaal daags voortgebruiken. Het verwekt scherpte in de keel, een ligt branden en walging. Schmidtmann geeft het verbonden met digitalis en gom, en verbetert aldus den misselijken smaak: Rp. Salis culinaris £)j—3/?j pulv. gumm. arab., pulv, rad liquirit. ana 9/?, pulv. hb. digit. gr. j. M. Alle 2 uren zulk een poeder. Nog betere diensten zou het keukenzout bewijzen, zoo men eenige aderlatingen met zijn gebruik verbindt. J. Frank zegt, dat hij tegen één voorbeeld , waar keukenzout hielp, tien andere kan overstellen , waar het geen nut deed.

(3Ï Salpeter geeft Recamier tot in syrup. gum mos. ^v, om in 24 uren op te gebruiken. Lentin geeft 9j—3/2 ammoniakzout, alle 1—2 uren.

(4) Men geeft ipecacuanha tot 4 gr- a^e 3 uren, alleen of in verbinding met opium (Richter , Ansiieim , de Meza5 Löffler, Hennings, Wichmann, Daiiiberg , Keck, Niemann, Graves, Sheriden, Trenor , Turnbtjll). — De voordeelen van azijnzuur lood als middel tegen bloedspuwing zijn eerst in de laatste tijden bekend geworden (Amelung, Reynolds, Weigel , StrÖm , J. Frank, Jaiin, Kopp, Iaidlaw, Latham, Davies, Valentin, Thomson, Mackintosh, Pommer , Kremer, Elliotson); zie deszelfs gebruik, Deel 1, bladz. 126. — Het moederkoorn is door Spajrani , Cabini , Dcparcqiie , Langou , Legroix tegen bloedspuwing gebruikt; zie de manier om het te gebruiken. Deel 1, bladz. 126»

Sluiten