Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, van de vochtmassa. Deze velerlei primaire veranderingen, die men in de lijken van borstwaterzuchtigen aantreft, hier nader te beschrijven, is overbodig; zij geven inlichting omtrent de eigenlijke bron en oorsprong van het vloeibaar ziekelijk voortbrengsel; in vele gevallen (en deze heeft men xzr i%oz*i» idiopathische borstwaterzucht genoemd) kan men geene in het oog loopende organische veranderingen ontdekken ; men vindt hoogstens het borstvlies bleeker, slapper dan gewoonlijk, overigens onveranderd.

§ 929. Niet minder verschillend, dan de veranderingen, die de ziekelijke uitzweeting in de borstvlieszakken veroorzaken, is de verzamelde vloeistof zelve. Hoedanig zij bij het pleuritisch proces, bij etterborst is, hebben wij boven reeds vermeld; zij is dan meest troebel, etterachtig, op melkwei gelijkend, met eiwitvlokken en draden gemengd, zelfs roodachtig, bloederig. In de zoogenoemde passive borstwaterzucht, die door belemmeringen in den bloedsomloop, hartziekten enz. ontstaat, is de vloeistof doorgaans doorschijnend, kleurloos of helder geel, soms echter ook troebel, roodachtig, bruinachtig. Jfaar de hoedanigheid van deze vloeistof heeft men eenen hydrothorax serosus, purulentus, sangutnolentus onderscheiden. De hoeveelheid van vocht kan van 1—15 pond bedragen. In de borstwaterzucht heeft de uitstorting meest aan beide zijden plaats, maar gemeenlijk aan eene zijde rijkelijker, dan aan de andere; bij borstwaterzucht, die organische hartziekten begeleidt, is volgens TVilliass de regter zijde meestal de volste. De verwijding der horstholte door de vloeistof, het terugdringen en de zamendrukking der long, de verplaatsing van het middelrif, van de lever, van de milt, van het hart door de drukking van de vloeistof zijn volmaakt dezelfde als bij etterborst. Soms is er tevens zuchtige zwelling der long aanwezig.

§ 930. Er bestaat eene waterzucht van het voorste en van het achterste middeltlies; echter verzamelt zich in het middelvlies uiterst zelden vocht, zonder dat dit ook in andere deelen der borst voorkomt. Overigens geldt omtrent deze verzamelingen, hetgeen boven van de waterzucht der borstvliesholten gezegd is.

Verschijnselen.

§ 931. De aanvankelijk zeer onbepaalde verschijnselen van borstwaterzucht vermengen zich meest met de verschijnselen van andere primaire long-, hart-, of vaatziekten, waaruit zich de borstwaterzucht ontwikkelt.

De stellige verschijnselen van vochtverzamelingen in de borstvliesholte zijn: Belemmerde ademhaling, die het liggen op den rug of op de gezonde zijde (bij borstwaterzucht aan eene zijde) onmogelijk maakt, aanvallen van kortademigheid, voornamelijk des nachts met opschrikken uit den slaap, de natuurkundige teekenen van verplaatsing der naburige ingewanden, zoo als b'j etterborst, algemeene verschijnselen van waterzucht, verschijnselen van den aderlijken bloedstilstand in andere deelen (in de hersenen), verschijnselen van verhinderden bloedsomloop, van kwaadsappigheid , van uittering.

§ 932. Belemmerde ademhaling en toevallen van aanborstigheid. De belemmering van de ademhaling is een der eerste verschijnselen; elke beweging, trappenklimmen , brengt de zieken buiten adem ; het spijsverteringsbedrijf verhoogt het gevoel van benaauwdheid ; eindelijk wordt de moeije-

Sluiten