Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgeleverd te hebben, omdat de bepaling van de eigenlijke indicatio morbi nog in het onzekere verkeert. Laenmec beweert, dat men de behoefte om te ademen moet verminderen en raadt daartoe opium aan; wat hij met deze aanwijzing bedoelt, is niet gemakkelijk te begrijpen, en al geven wij toe, dat, gelijk ook Louis bevestigt en wij zelve ondervonden hebben, opium deze zieken merkbaar verligt, zou hetzelve toch meer symptomatisch dan radicaal, als middel tegen de kortademigheid, hulp kunnen verschaffen; ons komt het voor, dat de opwekking en versterking van de zamentrekkingskracht in de verlamde longblaasjes en den onwerkzamen ademhalingsspierentoestel de gewigtigste aanwijzing is. Tot vervulling van deze aanwijzingen doen zich als middelen voor: a) braakmiddelen, waarvan Andral reeds goeden uitslag gezien heeft; zij moeten in kortere of langere tusschenpoozen herhaald worden; b) het inademen van eene prikkelende berglucht, van de zeelucht; de eenvoudige verwisseling van stadlucht voor landlucht werkt dikwijls reeds gunstig. De ondervinding moet leeren, of de aanwending van prikkelende inademingen van zuurstoflucht, ehloordampen , sooldampen, de dampen van teer, run enz. de zamentrekkingskracht der longblaasjes niet nog sterker zou kunnen aanwakkeren. Het is van gewigt, dat de zieke zich gedurende het koude jaargetijde zoo mogelijk in een warmer climaat ophoude, en dat wel reeds daarom, omdat de ingeademde koude lucht door de uitzetting in de warmere long de ziekelijke verwijding van de longcellen noodzakelijk moet begunstigen; c) Martin heeft tot hetzelfde einde het gebruik van strychnine aangeraden; of dit middel reeds beproefd is, weten wij niet; d) om niet alleen bij werkelijke verlamming des middelrifs en der ademhalingsspieren , maar ook door medegevoeligheid op de zamentrekkingskracht der longcellen te werken, zal het nuttig zijn, die spiertoestellen door prikkelende inwrijvingen, doelmatig aangewende douches, door electriciteit, galvanismus, door gymnastische oefeningen tot verhoogde levenswerkzaamheid aan te zetten. Braakmiddelen, Spaanschevliegenpleisters op de borst hebben eene gelijke werking (1).

§ 994. Tegen toevallen van aamborstigheid handelt men symptomatisch. Met bloedontlastingen moet men spaarzaam zijn en alleen dan tot dezelve overgaan, wanneer duidelijke volbloedigheid of zeer hevige luchtbuisontsteking ze vereischen. Meestal zijn de bedarende middelen, opium, de aethersoorten, de afleidende middelen, rust ter bedaring der aanvallen voldoende.

B) PNEUMOTHORAX, PNEUMATOTHORAX.

(Pleuropneuma; Aéropleurie, Piorry ; Luchtgezwel van den borstvlieszak). — Hydropneumothorax.

Meckkl, Mém. de l'Acad. de Berlin. 1759. p. 42. — Itard, D. sur le pneumothorax ou les congestions gazeuses qui se forment dans la poitrine. Par. 1805. — Laennec, Traité de

(1) Volgens de Lens en Deville doen bij loDgemphyscma de van tijd tot tijd op de borst gelegde vliegende Spaanschevliegenpleisters dikwyls zeer goede diensten (Scimidt's Jahrb. Bd. 111. S. 585).

Sluiten