Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zigt tot het in het Eerste Deel (bladz. 240, § 83) aangevoerde, om herhalingen te mijden. Ik moet bekennen, dat ik zelf goede werkingen van dit middel gezien heb in gevallen, waar vermoeden van tuberkelzucht bestond. Volgens Röscn zou ammoniakzout niet alleen in het tijdperk der raauwheid > maar ook bij reeds verweekte tuberkelmassas en in eenen werkelijk colliquativen toestand genezing aanbrengen, voorondersteld, dat er geen toestand van prikkeling aanwezig is, die eerst door bloedontlastingen enz. moet opgeruimd worden. In floride tuberkelzucht past het niet.

§ 1152. Op dezelfde wijze als het ammoniakzout schijnen ook andere zouten, het keukenzout (door A. Latoür aanbevolen, dagelijks tot 3/?—3j in bouillon), de koolzure loogzouten en de zoutachtige bestanddeelen van loogzoutige en aan chlorsodium rijke minerale bronnen (Selters, Roisdorf, Ems, Obersalzbrunn, Schwalheim, Fachingen , Bilin, Reinerz) te werken. Men vergelijke hierover Deel I, bladz. 241, § 85 en 246 § 96. Mineraalwaterkuren zijn alleen voor het eerste tijdperk der ziekte en voor de beperking van den ziekelijken aanleg dienstig; zoodra er eens colliquative verschijnselen aanwezig zijn, moeten zij verbannen blijven. Men laat de opgenoemde wateren deels zuiver, deels voor een derde, deels voor de helft met melk of melkwei vermengd gebruiken; ontstaan er opstijgingen, koortsbeweging, dan moet naar gelang daarvan de kuur gewijzigd, het water in mindere hoeveelheid gebruikt, en zelfs het gebruik somtijds afgebroken worden.

§ 1153. Ook aan de narcotica hebben wij reeds in het Eerste Deel (bl. 242 en 243 § 88—90) hunne plaats als antituberculeuse specifica aangewezen en hunne manier van aanwending bepaald. De digitalis wordt met groote warmte aangeprezen. BEDDoës meent te weinig te zeggen, dat zij in vijl gevallen van duidelijk bestaande tuberkels der longen driemaal helpt en Sobtiiey noemt haar het werkzaamste middel in de tering, die op bloedspuwing volgt. Zij zou het hoofdmiddel bij erethische tering zijn, hoe sterker het erethismus is , des te beslissender is volgens Sachs de werking van het rood vingerhoedskruid; en Neujiann zegt van de digitalis: » dat zij in iedere soort dezer kwaadaardige ziekte verligting verschaft; — dat zij in de gallopperende tering alleen de kuur kan voleindigen; dat de digitalis bij elk slepend borstlijden, waar de prikkelbaarheid van het stelsel der luchtbuizen verhoogd is, bij eiken aanleg tot bloedspuwing en bij het werkelijk uitbreken derzelve het hoofdmiddel tot redding des lijders is."' De digitalis moet zoo lang mogelijk', totdat zij narcotisch werkt, voortgebruikt worden; zij wordt het geschiktst in poeder of aftreksel gebruikt; vele individus verdragen haar volstrekt niet en dan schaadt haar voortgezet gebruik meer, dan het goed doet (1). Het naast bij het rood vingerhoedkruid komen de cicuta, het hlaauwzuur , het opium en andere narcotica (2); of al deze middelen anders

(1) De digitalis werd tegen longtering nog inzonderheid door Witiiering, Ferriak, Fowler , Mossman, Sïgaüd, Labicn, Zengenbüslek, Gbaperon, Modton, Sédillot, J. Frank, Nasse, Stemmig, Maclean, Güntuer (met chinine), Sibergonbi , L. W. Sachs aangeprezen. Schroder van der Kolk beweert, dat het hem bijna nooit gelukt is, door de digitalis de menigvuldigheid van den pols bij longtering te verminderen, hetgeen intusschen tegen de ondervinding van andere waarnemers spreekt.

(2) Het scheerlingkruid (vergel. Deel 1, bladz. 242. Ö 89) wordt ook door Alair, Hüfeland , Biett tegen longtering geroemd. — De Meza houdt het opium voor het zekerst voorbe-

Sluiten